1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ING 191 İNGİLİZCE Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 4
TAR 101 ESKİÇAĞ TARİHİ I Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 5
TAR 103 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 5
TAR 105 İSLAM TARİHİ Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 5
TAR 109 OSMANLI PALEOGRAFYASI I Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 6
TAR 111 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 5
Toplam 24 30
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
TUR 102 TÜRK DİLİ Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 4
TAR 102 ESKİÇAĞ TARİHİ II Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 5
TAR 104 TARİH METODOLOJİSİ Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 5
TAR 106 SELÇUKLULAR TARİHİ Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 5
TAR 108 OSMANLI TARİHİ I(1300-1520) Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 5
TAR 110 OSMANLI PALEOGRAFYASI II Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 6
Toplam 24 30
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ENF 201 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Zorunlu Türkçe 2 + 1 3 4
TAR 201 OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 6
TAR 203 OSMANLI PALEOGRAFYA VE DİPLOMATİKASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 205 OSMANLI TARİHİ II(1520-1774) Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 5
TAR 245 AVRUPA´NIN YAKINDOĞU İLİŞKİLERİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 251 ESKİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 253 OSMANLI DENİZCİLİK TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 255 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 257 NÜMİZMATİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 259 İNANIŞLAR TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 263 ARAPÇA DİLBİLGİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 265 FARSÇA DİLBİLGİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 267 TÜRK-MOĞOL İMPARATORLUĞU TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 271 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 275 AVRUPA İKTİSAT TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 277 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 281 TERÖR VE TERÖRİZM TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 283 DOĞU AVRUPADA TÜRKLÜK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 285 SELÇUKLU ŞEHİRCİLİK TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 289 HELLEN TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 297 ESKİÇAĞDA UYGARLIK VE BİLİM TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
FEF-BÖLÜM SEÇMELİ (3Adet) Seçmeli Türkçe 0 + 0 0 15
Toplam 65 120
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ATA 202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 4
TAR 202 OSMANLI TARİHİ III (1774-1908) Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 6
TAR 204 OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ II Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 5
TAR 242 ORTAÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 246 DÜNYA TİCARET TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 248 KUDÜS TARİHİ (VII.-XVI. YÜZYILLAR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 250 OSMANLI TİCARET TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 252 ESKİ ANADOLU TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 254 GENEL TÜRK TARİHİ SEMİNERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 256 GENEL TÜRK TARİHİ KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 258 TÜRK HUKUK TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 260 TİMURLULAR TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 262 BİZANS TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 268 ARAPÇA METİNLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 272 YENİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 274 OSMANLI DERBEND VE MENZİL TEŞKİLATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 278 OSMANLI DEVLETİ´NİN AKDENİZ POLİTİKASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 282 OSMANLI-LEHİSTAN-UKRAYNA İLİŞKİLERİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 286 RUSYA TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 288 DOĞU ANADOLU TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 290 İSLAM´DA SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 294 ROMA TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
FEF-BÖLÜM SEÇMELİ (3Adet) Seçmeli Türkçe 0 + 0 0 15
Toplam 69 125
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
TAR 301 YENİ VE YAKINÇAĞDA TÜRK DÜNYASI Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 8
TAR 305 MODERN DÜNYA TARİHİ Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 7
TAR 321 ENDÜLÜS TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 325 ARŞİV METİNLERİNİ OKUMAYA GİRİŞ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 349 SİNEMAYLA AVRUPA TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 351 KAFKASYA TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 353 ABBASİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 357 AZERBAYCAN TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 359 ERMENİ SORUNU TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 361 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 365 OSMANLI EĞİTİM TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 367 YAKINÇAĞDA AVRUPA´DA TOPLUMSAL HAREKETLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 371 OSMANLI TARİHİ METİNLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 373 YENİÇAĞDA AVRUPA TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 379 OSMANLI YÖNETİMİNDE GAYRİMÜSLİMLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 381 SELÇUKLU DEVRİ KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 387 İRAN TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 389 LATİNCEYE GİRİŞ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 391 ORTAÇAĞDA KUZEY AFRİKA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 393 İSPANYOLCAYA GİRİŞ I (A1 SEVİYESİ) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 395 YAKINÇAĞ TARİHİ SEMİNERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 397 OSMANLI BİLİM TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
FEF-BÖLÜM SEÇMELİ (3Adet) Seçmeli Türkçe 0 + 0 0 15
Toplam 68 130
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
TAR 302 OSMANLI DEVLETİ´NDE YENİLEŞME HAREKETLERİ Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 7
TAR 304 OSMANLI KÜLTÜR VE FİKİR HAYATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 306 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ Zorunlu Türkçe 4 + 0 4 8
TAR 320 ENDÜLÜS MEDENİYETİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 322 YENİÇAĞ OSMANLI BELGELERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 324 ALTIN ORDU TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 326 AMERİKA TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 342 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 348 YENİÇAĞDA OSMANLILAR VE AVRUPA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 350 OSMANLI DEVLETİ´NİN TOPLUMSAL TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 354 KARAKOYUNLU AKKOYUNLU DEVLETLERİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 356 BALKAN DEVLETLERİ SİYASİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 362 OSMANLI´DAN CUMHURİYET´E KADIN Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 364 OSMANLI BASIN TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 368 TÜRK DÜNYASINDA YENİLEŞME HAREKETLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 374 OSMANLI TARIM TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 380 OSMANLI MERKEZ VE TAŞRA YAPILARININ EVRİMİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 384 YAKINÇAĞDA OSMANLI DÜŞÜNCESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 386 LATİNCEYE GİRİŞ II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 394 İSPANYOLCAYA GİRİŞ II (A2 SEVİYESİ) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 396 ANADOLU´DA MOĞOLLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 398 ESKİ MISIR SİYASİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
FEF-BÖLÜM SEÇMELİ (3Adet) Seçmeli Türkçe 0 + 0 0 15
Toplam 68 130
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
TAR 421 EYYUBILER VE MEMLUKLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 423 YENİÇAĞ SEYAHATNAME OKUMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 451 TÜRKİYE´NİN SOSYAL VE KÜLTÜREL TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 453 TARİH FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 455 OSMANLI NÜFUS TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 457 MODERN ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 459 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 461 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 463 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 465 19. YÜZYILDA SİYASİ SİSTEMLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 467 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 469 YAKINÇAĞ OSMANLI BELGELERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 471 OSMANLI DEVLETİ´NDE SİYASİ PARTİLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 473 OSMANLI DEVLETİ´NDE ORDU VE SAVAŞ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 475 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 477 OSMANLILARDA GÜNDELİK YAŞAM VE MADDİ KÜLTÜR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 479 YAKINÇAĞ OSMANLI DEVLETİ DİPLOMASİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 485 TÜRK SİYASİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 489 BALKANLARDAKİ TÜRK DEMOGRAFYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 491 İSPANYA TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 495 BEYLİKLER DEVRİ TÜRKİYE TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 499 OSMANLI ŞEHİRCİLİK TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ Seçmeli Türkçe 0 + 0 0 5
FEF-BÖLÜM SEÇMELİ (4Adet) Seçmeli Türkçe 0 + 0 0 20
GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 0 + 0 0 5
Toplam 66 140
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
TAR 402 20. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 420 TÜRK-İSLAM SANATLARI VE TÜRKİYE´NİN TARİHİ ESERLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 422 OSMANLI FETİH VE İSKÂN SİYASETİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 424 OSMANLI DEVLET TEŞKİLATININ KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 446 OSMANLI DEMOKRATİKLEŞME TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 456 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DİPLOMASİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 458 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ SEMİNERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 460 CUMHURİYET DÖNEMİ DEMOKRASİ HAREKETLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 462 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVRİ İDARİ KURULUŞLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 464 TÜRKİYE- KAFKASYA İLİŞKİLERİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 466 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ METİN OKUMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 468 MUKAYESELİ SİYASİ TARİH Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 470 YAKINÇAĞDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 474 TÜRK YÖNETİM TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 476 BABÜRLÜ DEVLETİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 478 SSCB TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 480 UZAKDOĞU TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 484 FRANSIZ İHTİLALİ VE AYDINLANMA FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 488 OSMANLI-İSPANYA İLİŞKİLERİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 490 İSTANBUL TARİHİ: ŞEHİR, MEKAN VE KÜLTÜR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 492 SEYAHATNAMELERDE OSMANLI TOPLUMU Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 494 SAKARYA ŞEHİR TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 496 TANZİMAT SONRASI OSMANLI MERK. TEŞKİLATINDA REFORM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 5
TAR 498 BİTİRME ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 4 4 10
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ Seçmeli Türkçe 0 + 0 0 5
FEF-BÖLÜM SEÇMELİ (3Adet) Seçmeli Türkçe 0 + 0 0 15
Toplam 73 145
Üniversite Ortak Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
SAU 001 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 002 ARKEOLOJİ VE YERBİLİMLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 003 NÜKLEER BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 004 DEPREMLE YAŞAMAK Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 005 SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 009 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 010 HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 011 ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 012 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2 + 1 3 5
SAU 013 ÇEVRE VE ENERJİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 014 DAVRANIŞ BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 015 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 016 MESLEK HASTALIKLARI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 017 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 019 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 020 AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 021 ARAŞTIRMA VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 023 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 024 BİLİŞİM HUKUKU Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 025 MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 026 AFETLER VE AFET YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 027 YANGIN GÜVENLİĞİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 028 TRAFİK GÜVENLİĞİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 029 SEKTÖREL ANALİZ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 030 TEKNOLOJİ FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 031 GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 032 YALIN ÜRETİM VE JAPON İŞ KÜLTÜRÜ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 033 E-DEVLET UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 035 KONGRE VE TOPLANTI YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 036 DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ: ENDÜSTRİ 4.0 Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 051 İDARİ COĞRAFYA Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 052 TIBBİ COĞRAFYA Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 053 AİLE İÇİ SORUNLAR Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 054 FELSEFİ DÜŞÜNCE Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 055 TÜRK KİMYA SANAYİİ İÇİN GİRİŞİMCİLİK Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 056 HUMİK ASİT VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 057 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 058 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 059 TEMEL OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 060 İLERİ OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 061 AVRUPA TARİHİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 062 TÜRK MUTFAK TARİHİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 063 ERMENİ SORUNU TARİHİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 064 MUKAYESELİ DÜNYA TARİHİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 065 OSMANLI MEDENİYETİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 066 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ (10.-15. YY.) Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 067 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 068 GEN TEKNOLOJİSİNİN TOPLUMSAL ETKİLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 069 KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ VE FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 070 ULUSLARARASI İLETİŞİMDE ÇEVİRİNİN ROLÜ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 071 AVRUPA STANDARTLARINA GÖRE RESMİ YAZIŞMA FORMLARI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 072 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 073 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 074 TÜRK SANATI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 075 MATEMATİK VE SANAT Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 076 HAYATIMIZDAKİ KUANTUM FİZİĞİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 077 FİZİK VE FELSEFE Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 078 YENİ SOSYAL HAREKETLER VE İKTİDAR Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 079 PEYZAJ BİTKİLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 080 İSLAMIN YAYILIŞI TARİHİ (7.-8. YY) Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 082 MODERN ORTADOĞUNUN OLUŞUMU Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 083 SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 084 ENDÜLÜS MEDENİYETİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 085 MİLLİ ŞUUR VE TÜRK İSLAM MEDENİYET TASAVVURU Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 086 DİYET VE SAĞLIK Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 087 KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER (KBRN) TEHDİTLER VE KORUNMA Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 1001 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2 + 1 3 5
SAU 1002 TRAFİK GÜVENLİĞİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 1003 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 1004 İLETİŞİM TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 101 ÇALIŞMA İKTİSADI VE İKTİSADİ DEMOGRAFİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 102 KAMU MALİYESİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 103 VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 104 EKONOMİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 105 ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 106 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 107 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 108 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 109 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 110 SİYASİ TARİH Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 111 TÜRKİYENİN SİYASAL VE YÖNETİM YAPISI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 113 EKONOMETRİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 151 KÜLTÜRÜMÜZDE HADİS Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 152 MEVLANA DÜŞÜNCESİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 153 ARAPÇAYA GİRİŞ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 154 DİN EĞİTİMİ POLİTİKALARI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 155 İSLAM DÜŞÜNCESİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 156 YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 157 GÜNCEL DİNİ MESELELER Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 158 KURAN KÜLTÜRÜ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 159 HZ. PEYGAMBERİN HADİSLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 160 MİSTİK DÜŞÜNCE Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 161 DİN EĞİTİMİNDE GÜNCEL MESELELER Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 163 MODERN DÖNEM İNANÇ PROBLEMLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 165 İSLAMIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 166 İSLAMDA FELSEFİ DÜŞÜNCENİN DOĞUŞU Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 167 İLK İHTİLAFLAR VE İSLAMIN SİYASİ MEZHEPLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 168 MODERN TOPLUMLARDA AİLE VE DİN Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 169 ORTADOĞU SİYASİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 170 İSLAM TEOLOJİSİNİN TEMEL MESELELERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 171 KUR’AN KISSALARININ ÇAĞDAŞ YORUMU Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 172 İSLAM VE TOPLUM Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 173 MEDİA VE DİN Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 174 PSİKOLOJİ VE DİN Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 201 EĞİTSEL OYUNLAR Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 202 SPOR VE OYUN EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 203 YAŞAM BOYU SPOR Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 204 ATLETİZM Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 205 EĞİTİM FİLMLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 206 TARİHSEL FİLMLER Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 207 EĞİTSEL OYUN TASARIMI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 208 EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 209 BİLİŞİMDE GÜVENLİK VE ETİK Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 210 SOSYAL MEDYA VE ÖĞRENME Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 211 YAZIŞMA VE PROTOKOL KURALLARI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 212 ALTERNATİF ÖLÇME Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 213 YAŞAM KALİTESİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 214 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 251 ANADOLU SERAMİK SANATININ GELİŞİMİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 252 ENDÜSTRİYEL TASARIM TARİHİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 253 FOTOĞRAF TARİHİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 254 SİNEMA TARİHİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 255 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 256 İLETİŞİM VE REKLAM Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 257 BATI SANATI TARİHİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 258 TÜRK RESİM SANATI TARİHİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 259 TÜRK DOKUMA SANATI TARİHİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 260 TÜRK ÇİNİ SANATI TARİHİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 261 SANAT VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 262 AKILLI BİNALAR Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 301 TEMEL İLK YARDIM VE ACİL EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 353 GÖRSEL PROGRAMLAMA Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 354 WEB TASARIMI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 358 SİSTEMATİK TASARIM Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 359 MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 360 MÜHENDİSLİKTE AR-GE Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 361 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÇİZİM Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 362 TIBBİ TERCÜME Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 401 SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİZM Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 402 SPOR YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 404 JİMNASTİK Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 405 YÜZME Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 406 BADMİNTON Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 407 BASKETBOL Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 408 BOCCE Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 409 BOKS Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 410 DAĞCILIK Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 411 FUTBOL Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 412 GÜREŞ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 413 HALK DANSLARI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 414 HENTBOL Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 415 OKÇULUK Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 416 TEAKWANDO Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 417 TENİS Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 418 KAYA TIRMANIŞI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 419 VOLEYBOL Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 420 KARATE Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 421 STEP-AEROBİK Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 422 BESLENME Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 423 AİKİDO Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 424 BİLARDO Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 450 BULAŞICI HASTALIKLAR Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 451 EBEVEYNLİĞE HAZIRLIK Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 452 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 453 SAĞLIKLI CİNSEL GELİŞİM VE MAHREMİYET EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 454 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 501 WEB TEKNOLOJİLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 502 BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 510 OKULLARDA BİLİŞİM YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 551 İŞLETMECİLİK Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 552 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 553 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 554 ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 555 DARBOĞAZ YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 556 KİŞİSEL BAŞARI YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 557 KRİTİK ANALİTİK DÜŞÜNCE BECERİLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 558 ULUSLARARASI TİCARET Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 559 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 560 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 561 YENİ HİZMET TASARIMI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 562 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE ARGE Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 563 TÜKETİCİ HAKLARI VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 564 ÇALIŞMA VE TOPLUM Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 565 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 566 BORSADA UYGULAMALI YATIRIM Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 601 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 602 İNSAN HAKLARI HUKUKU Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 603 İŞ HUKUKU Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 604 TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 651 KORO (THM) Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 652 KORO (TSM) Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 653 NOTA BİLGİSİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 654 MÜZİK TARİHİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 655 TÜRK HALK OYUNLARI (ZEYBEK) Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 656 TÜRK HALK OYUNLARI (HORON) Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 657 TÜRK HALK OYUNLARI (HALAY) Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 658 TÜRK HALK OYUNLARI (BAR) Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 659 ÇOKSESLİ KORO Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 661 TÜRK HALK MÜZİĞİNE GİRİŞ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 662 TASAVVUF MÜZİĞİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 701 ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 702 ÇAĞDAŞ VİDEO UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 703 MEDYA VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 704 SENARYO YAZIMI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 705 VİDEO YAPIMI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 706 YENİ MEDYA Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 707 İLETİŞİM TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 708 KURUMSAL İLETİŞİM Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 751 FİNANSAL OKURYAZARLIK Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 752 OTANTİK ÖĞRENME UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 753 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 754 TÜRKİYE’NİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 755 OKUMA VE BEYİN Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 756 İNSAN HAKLARI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 757 TÜRKİYE´NİN KÜLTÜR VARLIKLARI VE TARİHİ ESERLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 758 MEHTER VE MEHTERAN UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 759 KAMU POLİTİKALARI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 760 SİYASAL İDEOLOJİLER Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 761 DEMOKRASİ KURAMLARI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 762 TÜRK YÖNETİM TARİHİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 763 GÜNCEL SİYASİ SORUNLAR Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 764 KENTLEŞME POLİTİKALARI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 901 GRAFİK VE TASARIM Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 902 TIBBİ İNGİLİZCE Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 903 DRAMA Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 904 TIPTA BİLİMSEL OKUR YAZARLIK Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 905 GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 906 BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA HAYVAN KULLANIMI Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 907 HELAL VE SAĞLIKLI YAŞAM Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
SAU 908 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 2 + 0 2 5
; ;