Üniversitemizin tüm akademik programlarına ilişkin eğitim amaçları, hedefler ve program yeterlikleri, ders planları, dersleri ve içerikleri yer almaktadır.

Bologna Süreciyle Avrupa Birliği Ülkeleri yükseköğretim kurumlarını yeterlikler çerçevesinde değerlendirmeyi ve Avrupa genelinde ortak bir kalite anlayışı oluşturmayı hedeflemektedir.