Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ETD 501 GENEL LENGUİSTİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETD 502 İLERİ OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETD 504 ESKİ TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETD 505 DİL AİLELERİ TEORİLERİ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETD 506 TARİHİ TÜRK ŞİVELERİ MUKAYESELİ GRAMERİ II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETD 507 İSLAM ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜRÜ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETD 508 ESKİ TÜRKÇE MET. ÜZERİNDE ANLAMBİLİM İNCELEMELERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETD 509 ESKİ TÜRKÇENİN SES VE ŞEKİL ÖZELLİKLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETD 510 ESKİ TÜRKÇEDE İSİMLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETD 511 ESKİ TÜRKÇEDE FİİLLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETD 512 DİL AİLELERİ TEORİLERİ II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETD 513 TARİHİ TÜRK ŞİVELERİ MUKAYESELİ GRAMERİ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETD 515 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ GRAMERİ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETD 516 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ GRAMERİ II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETE 501 KLASİK TÜRK EDEBİYATI MANZUM METİN İNCELEMELERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETE 503 KLASİK TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMA KONU VE YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
ETE 504 KLASİK TÜRK EDEBİYATI METİN ŞERHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETE 507 MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETE 508 ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETE 509 HALK ŞİİRİNİN MESELELERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETE 509 MASAL KURAMLARI VE TÜRK MASALLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETE 510 TÜRK DESTANLARININ TAHLİLİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETE 514 AŞIK EDEBİYATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETE 516 FARSÇA EDEBİ METİNLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETE 517 ANA HATLARIYLA KLASİK TÜRK EDEBİYATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETE 519 METİNLERLE TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETE 520 KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE SOSYAL-KÜLTÜREL UNSURLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETE 521 FARSÇA GRAMERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETE 522 KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI-ZİRVE ESERLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETE 523 KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI-BELÂGAT Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETE 524 KLASİK TÜRK EDEBİYATI MENSUR METİN İNCELEMELERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETE 527 ARAPÇA GRAMERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ETE 529 METİN TAMİRİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TDE 590 SEMİNER (YL) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
TED 800 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 48
THB 501 TÜRK HALK KÜLTÜRÜ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
THB 502 HALK BİLİMİNDE METODLAR, AKIMLAR VE OKULLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
THB 503 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
THB 504 TÜRK MÜZİK FOLKLORU Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
THB 505 TÜRK SANATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
THB 506 TÜRK HALK SANATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
THB 510 SOSYAL NORMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
THB 512 TÜRK ÇALGILARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTD 503 EKLEŞME DİZİSİNİN KARŞITLIK DÜZENİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
YTD 504 ORTA TÜRKÇENİN MUKAYESELİ GRAMERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
YTD 505 TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTD 507 ANADOLU AĞIZLARININ MUKAYESESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTD 508 SÖZLÜK BİLİMİ VE TÜRKÇENİN SÖZLÜKLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTD 510 RUMELİ AĞIZLARININ MUKAYESESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTD 511 DİL BİLİMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTD 512 SÖZ-EK-SES DÜZENİNDE PARELEL KARŞITLIKLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTD 515 HAREZM TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTD 516 TÜRK DESTANLARININ DİLİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTD 522 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTD 529 TÜRK DİLİNİN SES VE ŞEKİL YAPISI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTD 530 TÜRK DİLİNDE YER ÖDÜNÇLEMESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTD 532 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİVELERİ BİLGİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 501 ŞİİR İNCELEMELERİ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 502 ŞİİR İNCELEMELERİ II (SERVETİ FÜNUNDAN GÜNÜMÜZE) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 503 ŞİİR METODOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 504 MEŞRUTİYET SONRASI EDEBİYAT VE DÜŞÜNCE HAREKETLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 505 TANZİMAT SONRASI EDEBİYAT VE DÜŞÜNCE HAREKETLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 507 METİNLERLE YENİ TÜRK EDEBİYATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 508 TİP TAHLİLLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 509 NESİR METODOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 510 ROMAN ESTETİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 511 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA EDEBİ HATIRAT VE MEKTUPLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 512 MANZUM VE MENSUR METİNLERİN SENTAKTİK ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 514 AKADEMİK YAZARLIK Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 515 EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 516 EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 517 HİKAYE TAHLİLLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 518 TÜRK TİYATRO EDEBİYATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 519 MEHMET AKİF, SANATI VE DÜŞÜNCESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 520 GELENEK VE MODERN BAĞLAMINDA EDEBİYAT Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 521 EDEBİYAT VE İDEOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 522 AHMET HAŞİM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 523 EDEBİ KAVRAMLAR IŞIĞINDA YENİ TÜRK EDEBİYATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 524 ANLATI KİŞİLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YTE 526 YENİ TÜRK EDEBİYATI BİBLİYOGRAFYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
; ;