Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
OMM 501 OSMANLILARDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON (1300-1750) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 502 OSMANLILARDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON (1750-1918) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 503 OSMANLILARDA İLİM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 504 OSMANLI ESNAF TEŞKİLATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 505 OSMANLI TİCARET TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 506 TARİH YAZIMI VE YAKLAŞIMLAR Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 507 OSMANLILARDA KENTSEL VE KIRSAL HAYAT Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 508 OSMANLI MALİYE KURUMLARI VE KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 509 OSMANLI VAKIF MEDENİYETİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 510 OSMANLI KURUMLARINA İLİŞKİN BELGELER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 511 OSMANLIDA SANAT VE MİMARİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 512 ARAPÇA II Seçmeli Türkçe 6 + 0 6 6
OMM 513 EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDE GÜNDELİK YAŞAM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 514 İLERİ OSMANLICA II Seçmeli Türkçe 12 + 0 12 3
OMM 515 İLERİ OSMANLICA I Seçmeli Türkçe 12 + 0 12 3
OMM 516 OSMANLI HUKUKU Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 517 OSMANLI SANATININ ANA HATLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 518 SON DÖNEM OSMANLI ŞİİRİNDE GELENEK MODERNLEŞME ÇATIŞMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 519 ERKEN OSMANLI DEVRİNDE GÜNDELİK YAŞAM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 520 FARSÇA II Seçmeli Türkçe 6 + 0 6 6
OMM 521 OSMANLI TIP TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 522 OSMANLI TOPLUMUNUN İNANÇ YAPISI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 523 FARSÇA I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 525 ARAPÇA I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 526 OSMANLI ZİRAAT KÜLTÜRÜ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
OMM 528 OSMANLI TARİHİNİN KAYNAK ESERLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 501 İSLAMİYET VE TÜRKLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 502 MÜSLÜMAN-HAÇLI İLİŞKİLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 503 İSLAM MEDENİYETLERİ TARİH Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 504 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 505 ORTAÇAĞ TARİH METODOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 506 ORTAÇAĞDA TÜRKİYE TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 507 ORTAÇAĞDA İRAN TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 508 İSLAM TARİHİ İÇİNDE TÜRK DEVLETLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 509 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 510 TÜRK MEDENİYETİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 512 ORTAÇAĞ TARİH METİNLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 513 BİZANS?TA GÜNLÜK HAYAT Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 514 ENDÜLÜS SOSYAL HAYATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 515 ENDÜLÜS KÜLTÜREL HAYATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 517 DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 518 ROMA BİZANS DÖNEMİ EPİGRAFYASINA GİRİŞ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 519 KLASİK YUNANCA OKUMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 520 SİCİLYA İSLAM TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 521 19. YÜZYILDA YUNAN-TÜRK İLİŞKİLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 522 TARİH YAZIMINDA PROBLEMLER: MALAZGİRT SAVAŞI ÖRNEĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 523 BALKANLARDA MİLLİYETÇİLİĞİN YÜKSELİŞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ORT 524 ANTİK DÜNYADA BÜYÜK SAVAŞLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 590 SEMİNER (YL) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
TAR 800 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 48
TCT 501 TÜRK İNKILAP TARİHİ METİNLERİNİN İNCELENMESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TCT 502 CUMHURİYET DÖNEMİ TARİHİ METİN İNCELEMELERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TCT 503 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TCT 504 ATATÜRK İLKELERİNİN TARİHİ TEMELLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TCT 505 ATATÜRK İNKILAPLARININ ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TCT 506 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TCT 507 T.C.TARİHİ ARAŞTIRMA METOD VE BİBLİYGRAFYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TCT 508 CUMHURİYET DÖNEMİ SİYASİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TCT 509 II.MEŞRUTİYETTEN CUMHURİYETE SOS.YAR. POLİTİKALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TCT 510 20. YÜZYIL AVRUPA SİYASİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YAK 501 OSMANLI DİPLOMATİKASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YAK 502 YAKINÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YAK 503 TARİH ARAŞTIRMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YAK 504 YAKINÇAĞ TARİHİ OSMANLI METİNLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YAK 505 18-19.YÜZYILLARDA İSLAM DÜNYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YAK 507 OSMANLI DEVLETİNİN YENİDEN YAPILANMA PROBLEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YAK 508 19.YÜZYILDA OSMANLI-İNGİLİZ MÜNASEBETLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YAK 509 YAKINÇAĞ OSMANLI TARİHİNİN AVRUPA KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YAK 510 MEŞRUTİYET YÖNETİMİ VE SİYASAL ÖRGÜTLENMELER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YAK 511 TARİH, SOSYOLOJİ VE ANTROPOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YAK 512 YAKINÇAĞ’DA AVRUPA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YAK 513 AKDENİZ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YAK 515 19. YÜZYIL AVRUPA SAVAŞLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YEN 501 YENİÇAĞDA TÜRKİSTAN Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YEN 502 YENİÇAĞDA KIRIM VE KAFKASYA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YEN 503 YENİÇAĞDA OSMANLI DEVLETİ KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YEN 504 YENİÇAĞDA OSMANLI BİBLİYOGRAFYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YEN 505 YAKINDOĞUDA KURULAN TÜRKMEN DEVLETLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YEN 506 SAFEVİLER VE AZERBAYCAN Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YEN 507 TARİH ARAŞTIRMALARINDA METOD Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YEN 509 ARŞİV BELGELERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YEN 510 ARŞİV METİNLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YEN 511 YENİÇAĞDA OSMANLI DEVLETİ VE AKDENİZ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YEN 512 OSMANLI TİCARET TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YEN 513 OSMANLI ŞEHİR TARİHÇİLİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YEN 514 TARİH YAZIMI VE YAKLAŞIMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YEN 515 OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ I (1300-1600) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YEN 516 TARİH ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YEN 518 OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ II (1600-1800) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YEN 520 YENİÇAĞDA TÜRKİSTAN TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YEN 521 YENİÇAĞ OSMANLI KRONİK OKUMALARI I (15. VE 16. YÜZYIL) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YEN 522 YENİÇAĞ OSMANLI KRONİK OKUMALARI II (17. YÜZYIL) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YEN 522 YENİÇAĞ OSMANLI TARİHİ ÜZERİNE İNCELEMELER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
; ;