Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Seminer (Yl)
Tarih Yazimi ve Yaklaşimlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tez Çalişmasi

Optional Courses

Course 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10
18-19.Yüzyillarda Islam Dünyasi 5 4 4 3 5 4 4 5 3 4
19. Yüzyil Avrupa Savaşlari 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4
19. Yüzyilda Yunan-Türk Ilişkileri
19.Yüzyilda Osmanli-Ingiliz Münasebetleri 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5
20. Yüzyil Avrupa Siyasi Tarihi 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5
Akdeniz Tarihi
Antik Dünyada Büyük Savaşlar
Arapça I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arapça II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arşiv Belgeleri 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5
Arşiv Metinleri 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3
Atatürk Ilkelerinin Tarihi Temelleri 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5
Atatürk Inkilaplarinin Analizi 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Balkanlarda Milliyetçiliğin Yükselişi
Bizans?Ta Günlük Hayat 3 3 4 4 3 5 3 4 4 3
Cumhuriyet Dönemi Siyasi Tarihi 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Cumhuriyet Dönemi Tarihi Metin Incelemeleri 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5
Dinler Tarihine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endülüs Kültürel Hayati 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3
Endülüs Sosyal Hayati 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4
Erken Osmanli Devrinde Gündelik Yaşam 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Gündelik Yaşam
Farsça I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farsça II
II.Meşrutiyetten Cumhuriyete Sos.Yar. Politikalari 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4
Ileri Osmanlica I 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3
Ileri Osmanlica II 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3
Islam Kurumlari Tarihi 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 3 5 5 3 5 5 4 4 4 5 5 4
Islam Medeniyetleri Tarih 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4
Islam Tarihi Içinde Türk Devletleri 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 3 4 5 5
Islamiyet ve Türkler 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4
Klasik Yunanca Okumalari
Meşrutiyet Yönetimi ve Siyasal Örgütlenmeler 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5
Milli Mücadele Tarihi 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5
Müslüman-Haçli Ilişkileri 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5
Ortaçağ Tarih Metinleri 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4
Ortaçağ Tarih Metodolojisi 5 5 3 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 3 5 5 4
Ortaçağda Iran Tarihi 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 5 5
Ortaçağda Türkiye Tarihi 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 3 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 3 5
Osmanli Devletinin Yeniden Yapilanma Problemleri 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4
Osmanli Diplomatikasi 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4
Osmanli Esnaf Teşkilati
Osmanli Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmanli Kurumlarina Ilişkin Belgeler 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4
Osmanli Maliye Kurumlari ve Kaynaklari
Osmanli Sanatinin Ana Hatlari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmanli Şehir Tarihçiliği
Osmanli Sosyo-Ekonomik Tarihi I (1300-1600) 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4
Osmanli Sosyo-Ekonomik Tarihi II (1600-1800) 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4
Osmanli Tarihinin Kaynak Eserleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmanli Ticaret Tarihi
Osmanli Ticaret Tarihi 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5
Osmanli Tip Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmanli Toplumunun Inanç Yapisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmanli Vakif Medeniyeti
Osmanli Ziraat Kültürü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmanlida Sanat ve Mimari
Osmanlilarda Ilim
Osmanlilarda Kentsel ve Kirsal Hayat 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5
Osmanlilarda Yönetim ve Organizasyon (1300-1750) 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5
Osmanlilarda Yönetim ve Organizasyon (1750-1918)
Roma Bizans Dönemi Epigrafyasina Giriş 3 5 5 2 3 4 3 4 3 4
Safeviler ve Azerbaycan 0 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 4 4 5 0 5 4 0 4 5 5 0 5 0 5
Sicilya Islam Tarihi
Son Dönem Osmanli Şiirinde Gelenek Modernleşme Çatişmalari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T.C.Tarihi Araştirma Metod ve Bibliygrafyasi 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5
Tarih Araştirma Teknik ve Yöntemleri 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Tarih Araştirmalarinda Metod 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Tarih Araştirmalarinda Yöntem 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4
Tarih Yazimi ve Yaklaşimlar 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Tarih Yaziminda Problemler: Malazgirt Savaşi Örneği
Tarih, Sosyoloji ve Antropoloji 3 2 4 3 2 4 4 3 4 3
Türk Inkilap Tarihi Metinlerinin Incelenmesi 5 5 0 4 4 0 5 5 0 0 5 5 5 5 0 4 4 0 5 0 5 0 5 5 5 5 0 4 4 0
Türk Kültür Tarihi 4 0 4 5 5 0 5 0 5 5 0 5 4 4 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 4 0 4 5 5 0
Türk Medeniyeti Tarihi 5 0 5 4 4 0 0 4 4 0 5 5 5 0 5 0 5 5 5 0 5 0 4 4 5 0 5 4 4 0
Türkiye Cumhuriyeti Diş Politikasi 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4
Yakinçağ Osmanli Tarihinin Avrupa Kaynaklari 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4
Yakinçağ Tarihi Kaynaklari 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4
Yakinçağ Tarihi Osmanli Metinleri 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
Yakinçağ’Da Avrupa 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4
Yakindoğuda Kurulan Türkmen Devletleri 5 5 0 4 4 0 4 0 4 5 0 5 5 5 0 4 4 0 5 0 5 0 5 5 5 5 0 4 4 0
Yeniçağ Osmanli Kronik Okumalari I (15. ve 16. Yüzyil)
Yeniçağ Osmanli Kronik Okumalari II (17. Yüzyil)
Yeniçağ Osmanli Tarihi Üzerine Incelemeler
Yeniçağda Kirim ve Kafkasya 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5
Yeniçağda Osmanli Bibliyografyasi 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5
Yeniçağda Osmanli Devleti Kaynaklari 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4
Yeniçağda Osmanli Devleti ve Akdeniz 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
Yeniçağda Türkistan 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
Yeniçağda Türkistan Tarihinin Kaynaklari 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3

Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Seminer (Yl)
Tarih Yazimi ve Yaklaşimlar N N N N N N N N N N
Tez Çalişmasi

Optional Courses

Course 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10
18-19.Yüzyillarda Islam Dünyasi H H H M H H H H M H
19. Yüzyil Avrupa Savaşlari H H H H H H H M M H
19. Yüzyilda Yunan-Türk Ilişkileri
19.Yüzyilda Osmanli-Ingiliz Münasebetleri H H H H M H H H H H
20. Yüzyil Avrupa Siyasi Tarihi H H H H H H H H H H H H H H M H H H H H H M H H H H H H H H
Akdeniz Tarihi
Antik Dünyada Büyük Savaşlar
Arapça I N N N N N N N N N N
Arapça II N N N N N N N N N N
Arşiv Belgeleri H H M H M H H H H H H H H H H H M H H H H H H H M H H H H H
Arşiv Metinleri H H H H M H H H H H H H H H H H H M H H H H H H H H H H H M
Atatürk Ilkelerinin Tarihi Temelleri H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
Atatürk Inkilaplarinin Analizi H H H H H H H H H H H H H H H M H H H H H H H H H H H H H H
Balkanlarda Milliyetçiliğin Yükselişi
Bizans?Ta Günlük Hayat M M H H M H M H H M
Cumhuriyet Dönemi Siyasi Tarihi H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
Cumhuriyet Dönemi Tarihi Metin Incelemeleri H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
Dinler Tarihine Giriş N N N N N N N N N N
Endülüs Kültürel Hayati H H H M M H M H H M
Endülüs Sosyal Hayati M M M H H M H M M H
Erken Osmanli Devrinde Gündelik Yaşam H H H H H H H H H H
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Gündelik Yaşam
Farsça I N N N N N N N N N N
Farsça II
II.Meşrutiyetten Cumhuriyete Sos.Yar. Politikalari H H H M H M M H H H
Ileri Osmanlica I H H M M H M H H M M
Ileri Osmanlica II H H M M H M H H M M
Islam Kurumlari Tarihi H H H H H H H H M H H H H H H H H H M H H M H H H H H H H H
Islam Medeniyetleri Tarih H H M M M H M H H H
Islam Tarihi Içinde Türk Devletleri H H H H H H H H H M H H H H H H H H H H H M H H H H M H H H
Islamiyet ve Türkler H H H H H H H H H M H H H H H H H H H M H H H M H H H H H H
Klasik Yunanca Okumalari
Meşrutiyet Yönetimi ve Siyasal Örgütlenmeler H H H H H H H H M H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
Milli Mücadele Tarihi H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
Müslüman-Haçli Ilişkileri M M H H H H M H H H
Ortaçağ Tarih Metinleri H H M M H M M H H H
Ortaçağ Tarih Metodolojisi H H M H H M H H H H H H H M H H M H H H H H H H H H M H H H
Ortaçağda Iran Tarihi H H M M H H H H H H H H H H M H H H H H H H H H H H H M H H
Ortaçağda Türkiye Tarihi H H H H H H H M H H H H H H H H M H H M H H H H H H H H M H
Osmanli Devletinin Yeniden Yapilanma Problemleri H H M H H H M M H H
Osmanli Diplomatikasi H M H H H M H H H H H H H H H H H H H H M H H M H H H H H H
Osmanli Esnaf Teşkilati
Osmanli Hukuku N N N N N N N N N N
Osmanli Kurumlarina Ilişkin Belgeler H H H H H H H H H H
Osmanli Maliye Kurumlari ve Kaynaklari
Osmanli Sanatinin Ana Hatlari N N N N N N N N N N
Osmanli Şehir Tarihçiliği
Osmanli Sosyo-Ekonomik Tarihi I (1300-1600) H H H M H H H H H H
Osmanli Sosyo-Ekonomik Tarihi II (1600-1800) H H H H H H H H H H
Osmanli Tarihinin Kaynak Eserleri N N N N N N N N N N
Osmanli Ticaret Tarihi
Osmanli Ticaret Tarihi H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
Osmanli Tip Tarihi N N N N N N N N N N
Osmanli Toplumunun Inanç Yapisi N N N N N N N N N N
Osmanli Vakif Medeniyeti
Osmanli Ziraat Kültürü N N N N N N N N N N
Osmanlida Sanat ve Mimari
Osmanlilarda Ilim
Osmanlilarda Kentsel ve Kirsal Hayat H H H H H H H H H H
Osmanlilarda Yönetim ve Organizasyon (1300-1750) H H H H H H H H H H
Osmanlilarda Yönetim ve Organizasyon (1750-1918)
Roma Bizans Dönemi Epigrafyasina Giriş M H H M M H M H M H
Safeviler ve Azerbaycan N H H N H H H N H H N H N H H N H H H N H H N H H H N H N H
Sicilya Islam Tarihi
Son Dönem Osmanli Şiirinde Gelenek Modernleşme Çatişmalari N N N N N N N N N N
T.C.Tarihi Araştirma Metod ve Bibliygrafyasi H H H H H H H H H H
Tarih Araştirma Teknik ve Yöntemleri H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
Tarih Araştirmalarinda Metod H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
Tarih Araştirmalarinda Yöntem H H M H H H H H H H
Tarih Yazimi ve Yaklaşimlar H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
Tarih Yaziminda Problemler: Malazgirt Savaşi Örneği
Tarih, Sosyoloji ve Antropoloji M M H M M H H M H M
Türk Inkilap Tarihi Metinlerinin Incelenmesi H H N H H N H H N N H H H H N H H N H N H N H H H H N H H N
Türk Kültür Tarihi H N H H H N H N H H N H H H N H H N H H N H H N H N H H H N
Türk Medeniyeti Tarihi H N H H H N N H H N H H H N H N H H H N H N H H H N H H H N
Türkiye Cumhuriyeti Diş Politikasi H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
Yakinçağ Osmanli Tarihinin Avrupa Kaynaklari H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
Yakinçağ Tarihi Kaynaklari H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
Yakinçağ Tarihi Osmanli Metinleri H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
Yakinçağ’Da Avrupa H H H H H H M M M H
Yakindoğuda Kurulan Türkmen Devletleri H H N H H N H N H H N H H H N H H N H N H N H H H H N H H N
Yeniçağ Osmanli Kronik Okumalari I (15. ve 16. Yüzyil)
Yeniçağ Osmanli Kronik Okumalari II (17. Yüzyil)
Yeniçağ Osmanli Tarihi Üzerine Incelemeler
Yeniçağda Kirim ve Kafkasya H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
Yeniçağda Osmanli Bibliyografyasi H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
Yeniçağda Osmanli Devleti Kaynaklari H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
Yeniçağda Osmanli Devleti ve Akdeniz H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
Yeniçağda Türkistan H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
Yeniçağda Türkistan Tarihinin Kaynaklari H M H H M M M H H M

Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Seminer (Yl)
Tarih Yazimi ve Yaklaşimlar
Tez Çalişmasi

Optional Courses

Course 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10
18-19.Yüzyillarda Islam Dünyasi + + + + + + + + + +
19. Yüzyil Avrupa Savaşlari + + + + + + + + + +
19. Yüzyilda Yunan-Türk Ilişkileri
19.Yüzyilda Osmanli-Ingiliz Münasebetleri + + + + + + + + + +
20. Yüzyil Avrupa Siyasi Tarihi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Akdeniz Tarihi
Antik Dünyada Büyük Savaşlar
Arapça I
Arapça II
Arşiv Belgeleri + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Arşiv Metinleri + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Atatürk Ilkelerinin Tarihi Temelleri + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Atatürk Inkilaplarinin Analizi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Balkanlarda Milliyetçiliğin Yükselişi
Bizans?Ta Günlük Hayat + + + + + + + + + +
Cumhuriyet Dönemi Siyasi Tarihi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Cumhuriyet Dönemi Tarihi Metin Incelemeleri + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Dinler Tarihine Giriş
Endülüs Kültürel Hayati + + + + + + + + + +
Endülüs Sosyal Hayati + + + + + + + + + +
Erken Osmanli Devrinde Gündelik Yaşam + + + + + + + + + +
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Gündelik Yaşam
Farsça I
Farsça II
II.Meşrutiyetten Cumhuriyete Sos.Yar. Politikalari + + + + + + + + + +
Ileri Osmanlica I + + + + + + + + + +
Ileri Osmanlica II + + + + + + + + + +
Islam Kurumlari Tarihi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Islam Medeniyetleri Tarih + + + + + + + + + +
Islam Tarihi Içinde Türk Devletleri + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Islamiyet ve Türkler + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Klasik Yunanca Okumalari
Meşrutiyet Yönetimi ve Siyasal Örgütlenmeler + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Milli Mücadele Tarihi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Müslüman-Haçli Ilişkileri + + + + + + + + + +
Ortaçağ Tarih Metinleri + + + + + + + + + +
Ortaçağ Tarih Metodolojisi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ortaçağda Iran Tarihi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ortaçağda Türkiye Tarihi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Osmanli Devletinin Yeniden Yapilanma Problemleri + + + + + + + + + +
Osmanli Diplomatikasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Osmanli Esnaf Teşkilati
Osmanli Hukuku
Osmanli Kurumlarina Ilişkin Belgeler + + + + + + + + + +
Osmanli Maliye Kurumlari ve Kaynaklari
Osmanli Sanatinin Ana Hatlari
Osmanli Şehir Tarihçiliği
Osmanli Sosyo-Ekonomik Tarihi I (1300-1600) + + + + + + + + + +
Osmanli Sosyo-Ekonomik Tarihi II (1600-1800) + + + + + + + + + +
Osmanli Tarihinin Kaynak Eserleri
Osmanli Ticaret Tarihi
Osmanli Ticaret Tarihi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Osmanli Tip Tarihi
Osmanli Toplumunun Inanç Yapisi
Osmanli Vakif Medeniyeti
Osmanli Ziraat Kültürü
Osmanlida Sanat ve Mimari
Osmanlilarda Ilim
Osmanlilarda Kentsel ve Kirsal Hayat + + + + + + + + + +
Osmanlilarda Yönetim ve Organizasyon (1300-1750) + + + + + + + + + +
Osmanlilarda Yönetim ve Organizasyon (1750-1918)
Roma Bizans Dönemi Epigrafyasina Giriş + + + + + + + + + +
Safeviler ve Azerbaycan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Sicilya Islam Tarihi
Son Dönem Osmanli Şiirinde Gelenek Modernleşme Çatişmalari
T.C.Tarihi Araştirma Metod ve Bibliygrafyasi + + + + + + + + + +
Tarih Araştirma Teknik ve Yöntemleri + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Tarih Araştirmalarinda Metod + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Tarih Araştirmalarinda Yöntem + + + + + + + + + +
Tarih Yazimi ve Yaklaşimlar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Tarih Yaziminda Problemler: Malazgirt Savaşi Örneği
Tarih, Sosyoloji ve Antropoloji + + + + + + + + + +
Türk Inkilap Tarihi Metinlerinin Incelenmesi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Türk Kültür Tarihi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Türk Medeniyeti Tarihi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Türkiye Cumhuriyeti Diş Politikasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Yakinçağ Osmanli Tarihinin Avrupa Kaynaklari + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Yakinçağ Tarihi Kaynaklari + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Yakinçağ Tarihi Osmanli Metinleri + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Yakinçağ’Da Avrupa + + + + + + + + + +
Yakindoğuda Kurulan Türkmen Devletleri + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Yeniçağ Osmanli Kronik Okumalari I (15. ve 16. Yüzyil)
Yeniçağ Osmanli Kronik Okumalari II (17. Yüzyil)
Yeniçağ Osmanli Tarihi Üzerine Incelemeler
Yeniçağda Kirim ve Kafkasya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Yeniçağda Osmanli Bibliyografyasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Yeniçağda Osmanli Devleti Kaynaklari + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Yeniçağda Osmanli Devleti ve Akdeniz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Yeniçağda Türkistan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Yeniçağda Türkistan Tarihinin Kaynaklari + + + + + + + + + +