Degree to be Received

Bu bölüm, yüksek öğretimde Tarih bilimi alanında 90 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tarih bilimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.