Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
  1 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
  2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
  2 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
  3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.
  3 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
  4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
  4 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
  5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
  5 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
  6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
  6 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
  7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme.
  7 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
  8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma)
  8 Doktora tezi ile ilgili en az iki akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma)
  9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
  9 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
  10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.
  10 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.

  BİLGİ

  BİLGİ / Kuramsal, Olgusal

  Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.

  Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.

  Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.

  Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.

  BECERİLER

  YETKİNLİKLER / Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.

  Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.

  Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme.

  Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.

  Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.

  Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.

  YETKİNLİKLER

  YETKİNLİKLER / İletişim ve Sosyal Yetkinlik