Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
TDE 600 SEMİNER (DR) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
TED 603 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİVELERİNİN SÖZ DİZİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 604 ALTAY DİLLERİ TEORİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 605 KÖKTÜRKÇENİN GRAMERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 606 UYGUR TÜRKÇESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 607 TÜRK DİLİNİN ÖDÜNÇLENMESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 608 DİL BİLİMİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 609 ORTA TÜRKÇE METİNLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 610 ÇUVAŞ-YAKUT-HALAÇ LEHÇELERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 611 DİLDE YAPI BİLGİSİNİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
TED 612 DİL VE ÜSLUP Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 613 TASAVVUFİ TÜRK EDEBİYATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 614 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 615 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 616 POETİK METİNLER IŞIĞINDA YENİ EDEBİYAT II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 617 DİL VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 618 EDEBİ METİN IŞIĞINDA YENİ EDEBİYAT VE FİKİR HAR.II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 620 KARŞILAŞTIRMALI KLASİK TÜRK ŞİİRİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 621 POETİK METİNLER IŞIĞINDA YENİ EDEBİYAT I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 622 AHMET HAMDİ TANPINAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 622 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA FARSÇA METİNLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 623 EDEBİ METİN IŞIĞINDA YENİ EDEBİYAT VE FİKİR HARE I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 624 HALK VE DİVAN ŞİİRİ MÜŞTEREKLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 625 TÜRKÇE ŞUARA TEZKİRELERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 627 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA NAZİRE GELENEĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 628 ROMAN VE HİKAYE İNCELEMELERİ II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 629 ROMAN VE HİKAYE İNCELEMELERİ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 630 GELENEK, KÜLTÜREL KİMLİK VE ETNİK YAPI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 631 AŞIKLIK GELENEĞI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 632 TÜRK HALK BİLİMİNİN YAZILI KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 633 TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE TÖRE VE TÖRENLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 634 OYMAK AŞİRET CEMAAT VE TARİKATLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 635 KLASİK TÜRK EDEBİYATI-SEMİNER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 636 MUKAYESELİ TÜRK DİLBİLGİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 638 KAZAK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 639 KLASİK TÜRK EDEBİYATI PALEOGRAFYASI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
TED 640 TÜRK AD BİLİMİ (TÜRK ONAMASTİĞİ) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 641 CÜMLENİN ESASLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 642 METİNLERARASI İLİŞKİLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 644 METİN YORUMLAMASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 645 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MİZAH VE HİCİV Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 646 ŞAMANİZM VE KAMLIK KURUMU Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 647 DÜŞÜNCE VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 648 KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR VE ŞAİR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 649 YENİ TÜRK EDEBİYATI ANLATILARI VE SORUNLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 650 KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA METİN ŞERHİ GELENEĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 652 KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINA YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 654 KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI PALEOGRAFYASI METİNLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 656 EDEBİYAT KURAMLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 658 ROMAN ÇÖZÜMLEMELERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 660 EDEBİYAT TARİHİ, METOT VE ELEŞTİRİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 666 EDEBİYATTA MODERNİZM POSTMODERNİZM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 675 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA POETİKALAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 677 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
TED 681 YAHYA KEMAL Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 683 İKİNCİ YENİ ŞİİRİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TED 900 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 120
YET 900 YETERLİLİK Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 24
; ;