Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
TAR 600 SEMİNER (DR) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
TAR 601 OSMANLI DİPLOMASİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 602 OSMANLI DEVLETİNİN ORTA ASYA POLİTİKASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 603 YAKINÇAĞDA ORTA ASYA VE KAFKASYA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 604 TARİH ARAŞT. KULLANILAN BELGE TÜRL. VE BELGE ANLZ. Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 605 OSMANLI MODERNLEŞMESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 606 18-19.YÜZ YIL OSMANLI SİYASİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 607 OSMANLI DEVLETİ. ORTADOĞU VE AVRUPA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 608 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 609 18. VE 19.YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ VE RUSYA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 610 İSLAM TARİHİNDE SOSYAL VE KURUMSAL GELİŞMELER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 611 OSMANLI DEVLETİ İDARESINDE ERMENİLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 612 OSMANLI DEVLETİNDE MİSYONERLİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 613 13-15.YY.TÜRK DÜNYASINDA ŞEHİRLEŞME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 614 OSMANLI DEVLETİNDE İDARİ YAPI VE EYALET YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 615 I.DÜNYA SAVAŞI TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 616 OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 617 ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA MİSTİK DÜŞÜNCE Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 618 II.DÜNYA SAVAŞI TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 619 OSMANLI EKONOMİSİ VE KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 620 ERMENİ SORUNU VE AVRUPA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 621 YAKIN ÇAĞDA ORTA ASYA VE KAFKASYA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 622 IBN HALDUN VE MUKADDİME OKUMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 623 OSMANLI DÖNEMİNDE YAZI BİLİMİ VE BELGE OKUMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 624 ARAPÇA IV Seçmeli Türkçe 6 + 0 6 6
TAR 625 OSMANLI DEVLETİ TOPLUM VE EKONOMİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 626 SEYAHATNAME OKUMALARI: OSMANLI SEYAHATNAMELERİNDE AVRUPA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 627 SEYAHATNAME OKUMALARI: AVRUPA SEYAHATNAMELERİNDE OSMANLI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 629 ENDÜLÜSTE İSLAMLAŞMA SÜRECİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 630 KAYNAKLARDA ENDÜLÜS ULEMASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 631 OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI VE ANALİZİ (1300-1600) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 632 AKDENİZ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 633 ENDÜLÜS KAYNAK OKUMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 635 VII-VIII ASIRDA İSLAM DÜNYASINDA ORTAYA ÇIKAN SİYASİ HAREKETLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 637 OSMANLI MAHALLİ MÜESSESELERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 639 TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E TÜRK MODERNLEŞMESİNİN FİKRİ TEMELLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 641 IBN HALDUN OKUMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 642 ŞEHİR TARİHÇİLİĞİ VE İSLAM MEDENİYETİNDE MERKEZİ ŞEHİRLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 643 ORTAÇAĞ TARİH METİNLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 644 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN 1980 DARBESİNE TÜRKİYE’NİN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 645 FARSÇA III Seçmeli Türkçe 6 + 0 6 6
TAR 646 TARİH YAZIMI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 647 ARAPÇA III Seçmeli Türkçe 6 + 0 6 6
TAR 648 FARSÇA IV Seçmeli Türkçe 6 + 0 6 6
TAR 649 SANAYİ DEVRİMİ SONRASINDA SÖMÜRGECİLİK VE MİLLİYETÇİLİKLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 651 XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ?NDE BİLİM VE SANAT Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 652 KLASİK YUNANCA OKUMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 652 OSMANLI DEVLETİ’NDE ANAYASAL HAREKETLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 653 TARİH YAZIMINDA PROBLEMLER: MALAZGİRT SAVAŞI ÖRNEĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 654 YAKINÇAĞ TARİHİ MUKAYESELİ METİN OKUMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 655 OSMANLI TARİHİNİN İLK-EL KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 656 OSMANLI FETİH VE İSKÂN SİYASETİ ÇERÇEVESİNDE OSMANLI HÜMANİZMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TAR 900 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 120
YET 900 YETERLİLİK Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 24
; ;