Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
HAD 601 HADİS ISLAHLARINDA MUHTEVA GELİŞİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HAD 603 HADİSTE İHTILAF SORUNU (İHTILAFU’L-HADIS) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HAD 604 YAKIN DÖNEM HADİS YORUMCULUĞU Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HAD 605 İSNAD TETKIKLERI ANALIZI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HAD 606 HADİSTE TASAVVUFİ YORUM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HAD 607 RAVİ TENKİDİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HAD 608 MALİKİ HADİS EKOLÜ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HAD 610 METİN ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IMT 602 MEZHEPLER TARİHİNDE KLASİK METİNLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ISH 601 İSLAM FIKHINDA MÜLKİYET TEORİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ISH 602 İSLAM AİLE HUKUKU Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ISH 603 KAMU HUKUKU Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ISH 605 FIKIHÇILARIN KURAN ANLAYIŞI ŞATIBİ ÖRNEĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ISH 606 ÇAĞDAŞ KURAN YORUMLARI VE FIKIH Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ISH 607 İSLAMDA VE BATIDA HUKUK KAVRAMI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ISH 609 İSLAM FIKHINDA AKİT TEORİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ISH 610 USUL METİN TAHLİLLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ISH 611 İSLAM FIKHINDA YÖNETİM HUKUKU TEORİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KLM 602 KELAM METİN ANALİZLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KLM 604 BATIDA KELAM ÇALIŞMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KLM 605 İSLAM KELAMINDA BILGI PROBLEMI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KLM 607 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ŞİİLİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KLM 608 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE EHL-İ SÜNNET Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KLM 610 MODERN DÜNYADA HERETIK DINI AKIMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KLM 611 TEFTÂZÂNÎ’DE BAZI KELÂM PROBLEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KLM 612 ALLAHIN SIFATLARI ETRAFINDAKI KELAMI PROBLEMLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KLM 613 MEZHEPLER TARİHİ METİN ANALİZLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KLM 615 KELAM VE YENİLEŞME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TFS 601 KAVRAM TEFSİRİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TFS 602 RİVAYET TEFSİRLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TFS 603 TEFSİR USULUNUN TEMEL KONULARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TFS 604 ÇAĞDAŞ TEFSİR METOTLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TFS 605 GENEL TEFSİR KAİDELERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TFS 606 MÜŞKİL AYETLERİNİN TEFSİRİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TFS 610 TEFSİR PROBLEMLERİ ÜZERİNE İNCELEMELER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TFS 612 İ’CAZ-I KUR’AN Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TFS 613 OSMANLI TEFSİR GELENEĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TFS 615 DİRAYET TEFSİR EKOLÜ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TIB 600 SEMİNER (DR) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
TIB 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
TIB 603 KLASİK ARAP EDEBİYATI METİN TAHLİLLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TIB 604 MODERN ARAP EDEBİYATI METİN TAHLİLLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TIB 605 FIKHU’L-LUGA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TIB 606 CÜRCANÎDE NAZIM TEORİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TIB 607 FIKIH VE DİĞER HUKUK SİSTEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TIB 608 İSLAM HUKUK TARIHINDE KANUNLAŞTIRMA FAALIYETLERI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TIB 614 17-18. YÜZYIL İÇTİHÂD TECDİD HAREKETLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TIB 616 İSLAMİ İLİMLERDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
TIB 617 FUSÛSU’L-HIKEM ŞERHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TIB 635 MESNEVI ŞERHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TIB 900 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 120
YET 900 YETERLİLİK Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 24
; ;