Tez Aşaması Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
HMS 599 PROJE Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 24
Toplam 0 24
Mezuniyet Toplam AKTS Yükü 120
Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
HTP 501 FİZYOPATOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 502 HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 503 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 504 ÇOCUKTA BESLENME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 505 ÇOCUKTA CERRAHİ HASTALIKLAR VE BAKIMI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 506 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 507 ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 508 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİNE GİRİŞ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 509 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 510 PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR VE KURAMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 511 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 512 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 513 DİYABET HEMŞİRELİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 514 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 515 EVDE BAKIM VE GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 516 DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 517 AİLE PLANLAMASI VE DANIŞMANLIĞI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 518 İNFERTİLİTE VE YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 519 GENEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 520 SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME VE KLİNİK KARAR VERME Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 521 YENİDOĞAN VE BAKIMI Seçmeli Türkçe 3 + 2016 3 6
HTP 522 ÇOCUKTA BÜYÜME VE GELİŞME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 523 CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 524 STOMA VE YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 525 KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 526 PSİKONÖROBİYOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 527 OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 528 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 529 KARDİYOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 530 SEMPTOM YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 531 PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 532 BİLGİSAYAR UYGULAMALI BİYOİSTATİSTİK Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 533 HEMŞİRELİKTE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 534 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 535 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
HTP 536 HEMŞİRELİKTE KLİNİK UYGULAMALAR I Seçmeli Türkçe 0 + 6 3 6
HTP 537 HEMŞİRELİKTE KLİNİK UYGULAMALAR II Seçmeli Türkçe 0 + 6 3 6
; ;