Aims

Hemşirelik alanında yetkin ve katıldığı araştırmalarla mesleki uygulamalara ve bilimsel bilgiye katkı sağlayan, eleştirel düşünen ve etik ilkelere saygılı bilim uzmanı yetiştirmektir.

Goals

1. Alanındaki gelişmeleri takip edebilecek alt yapıya sahip,

2. Alanındaki konularda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan,

3.Problem çözme becerisi gelişmiş, takım halinde çalışabilen,

4.Mesleki ve etik konularda sorumluluk sahibi olan,

5.Araştırma sürecini planlama, yürütme ve sonuçlandırma becerisi kazanan,

6. Toplum değerlerine saygılı, sorunlara çözüm üretebilen,

7.Hemşirelik alanında çağdaş, güncel ve kanıta dayalı bilgilerle donatılmış uzman hemşireler yetiştirmektir.