Compulsory Courses

Course 3 4 5 6 7 8
Bilgisayar Uygulamali Biyoistatistik
Bilimsel Araştirma Teknikleri ve Yayin Etiği 5 4 2 0 0 0
Proje
Sağliği Değerlendirme ve Klinik Karar Verme

Optional Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8
Acil Bakim Hemşireliği
Aile Planlamasi ve Danişmanliği
Ameliyathane Hemşireliğine Giriş
Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği
Cerrahi Yoğun Bakim Hemşireliği
Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Hemşireliği
Çocukta Beslenme
Çocukta Büyüme ve Gelişme
Çocukta Cerrahi Hastaliklar ve Bakimi
Diyabet Hemşireliği 3 2 2 4 4 0 0 3
Doğum ve Kadin Sağliği Hemşireliği
Evde Bakim ve Geriatri Hemşireliği 4 4 4 4 4 4 4 4
Fizyopatoloji
Genel Araştirma Yöntemleri
Halk Sağliği Hemşireliği 4 4 4 4 4 4 4 4
Hemşirelik Esaslari Öğretimi 3 4 3 4 4 0 3 4
Hemşirelikte Kavram ve Kuram
Hemşirelikte Klinik Uygulamalar I
Hemşirelikte Klinik Uygulamalar II
Hemşirelikte Sistematik Yaklaşim
Iç Hastaliklari Hemşireliği
Infertilite ve Yardimci Üreme Teknikleri Hemşireliği
Işçi Sağliği ve Işyeri Hemşireliği 4 4 4 4 4 4 4 4
Kardiyoloji Hemşireliği
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği
Okul Sağliği Hemşireliği 4 4 4 4 4 4 4 4
Onkoloji Hemşireliği
Perinatoloji Hemşireliği
Psikolojik Yaklaşimlar ve Kuramlar
Psikonörobiyoloji
Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği
Semptom Yönetimi
Stoma ve Yara Bakim Hemşireliği
Yenidoğan ve Bakimi

Compulsory Courses

Course 3 4 5 6 7 8
Bilgisayar Uygulamali Biyoistatistik
Bilimsel Araştirma Teknikleri ve Yayin Etiği H H M N N N
Proje
Sağliği Değerlendirme ve Klinik Karar Verme

Optional Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8
Acil Bakim Hemşireliği
Aile Planlamasi ve Danişmanliği
Ameliyathane Hemşireliğine Giriş
Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği
Cerrahi Yoğun Bakim Hemşireliği
Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Hemşireliği
Çocukta Beslenme
Çocukta Büyüme ve Gelişme
Çocukta Cerrahi Hastaliklar ve Bakimi
Diyabet Hemşireliği M M M H H N N M
Doğum ve Kadin Sağliği Hemşireliği
Evde Bakim ve Geriatri Hemşireliği H H H H H H H H
Fizyopatoloji
Genel Araştirma Yöntemleri
Halk Sağliği Hemşireliği H H H H H H H H
Hemşirelik Esaslari Öğretimi M H M H H N M H
Hemşirelikte Kavram ve Kuram
Hemşirelikte Klinik Uygulamalar I
Hemşirelikte Klinik Uygulamalar II
Hemşirelikte Sistematik Yaklaşim
Iç Hastaliklari Hemşireliği
Infertilite ve Yardimci Üreme Teknikleri Hemşireliği
Işçi Sağliği ve Işyeri Hemşireliği H H H H H H H H
Kardiyoloji Hemşireliği
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği
Okul Sağliği Hemşireliği H H H H H H H H
Onkoloji Hemşireliği
Perinatoloji Hemşireliği
Psikolojik Yaklaşimlar ve Kuramlar
Psikonörobiyoloji
Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği
Semptom Yönetimi
Stoma ve Yara Bakim Hemşireliği
Yenidoğan ve Bakimi

Compulsory Courses

Course 3 4 5 6 7 8
Bilgisayar Uygulamali Biyoistatistik
Bilimsel Araştirma Teknikleri ve Yayin Etiği + + +
Proje
Sağliği Değerlendirme ve Klinik Karar Verme

Optional Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8
Acil Bakim Hemşireliği
Aile Planlamasi ve Danişmanliği
Ameliyathane Hemşireliğine Giriş
Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği
Cerrahi Yoğun Bakim Hemşireliği
Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Hemşireliği
Çocukta Beslenme
Çocukta Büyüme ve Gelişme
Çocukta Cerrahi Hastaliklar ve Bakimi
Diyabet Hemşireliği + + + + + +
Doğum ve Kadin Sağliği Hemşireliği
Evde Bakim ve Geriatri Hemşireliği + + + + + + + +
Fizyopatoloji
Genel Araştirma Yöntemleri
Halk Sağliği Hemşireliği + + + + + + + +
Hemşirelik Esaslari Öğretimi + + + + + + +
Hemşirelikte Kavram ve Kuram
Hemşirelikte Klinik Uygulamalar I
Hemşirelikte Klinik Uygulamalar II
Hemşirelikte Sistematik Yaklaşim
Iç Hastaliklari Hemşireliği
Infertilite ve Yardimci Üreme Teknikleri Hemşireliği
Işçi Sağliği ve Işyeri Hemşireliği + + + + + + + +
Kardiyoloji Hemşireliği
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği
Okul Sağliği Hemşireliği + + + + + + + +
Onkoloji Hemşireliği
Perinatoloji Hemşireliği
Psikolojik Yaklaşimlar ve Kuramlar
Psikonörobiyoloji
Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği
Semptom Yönetimi
Stoma ve Yara Bakim Hemşireliği
Yenidoğan ve Bakimi