Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
COG 501 FİZİKİ COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
COG 503 ŞEHİR COĞRAFYASI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
COG 505 COĞRAFYA FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
COG 506 BÖLGESEL COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
COG 507 DOĞAL VE BEŞERİ ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
COG 508 ŞEHİRLEŞME VE ÇEVRE PROBLEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
COG 509 KLİMATOLOJİ METODLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
COG 510 BEŞERİ COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
COG 511 TÜRKİYE’DE TARIMSAL ÜRETİM VE PAZARLAMA ŞARTLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
COG 512 TÜRKIYE KUVATERNER JEOMORFOLOJISI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
COG 513 JEOMORFOLOJİK HARİTA ANALİZLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
COG 514 ARAZI KULLANIMININ PLANLAMASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
COG 515 CBS İLE PROJE HAZIRLAMA VE YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
COG 516 KIRSAL YERLEŞEMELERIN PLANLANMASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
COG 517 TÜRKİYE TARIM COĞRAFYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
COG 518 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÖZEL KONULAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
COG 519 TÜRK COĞRAFYA TARIHI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
COG 521 TÜRKİYE’DE BİYOÇEŞİTLİLİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
COG 522 COĞRAFYADA TAHMİN YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
COG 523 TÜRKİYE HİDROĞRAFYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
COG 524 TEKTONİK JEOMORFOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
COG 525 AKARSU JEOMORFOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
COG 590 SEMİNER (YL) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
COG 800 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 48
; ;