Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
SOS 501 SOSYAL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 502 AFET SOSYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 503 KİMLİK, AİDİYET VE ULUSÖTECİLİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 505 KADIN ÇALIŞMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 506 TÜRKİYEDE GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 507 TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 508 YÖNETİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 509 TÜRK AİLE YAPISI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 511 SOSYAL BİLİMLERDE NİTELİKSEL ARAŞTIRMA TASARIMI VE ANALİZİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 512 POSTMODERN SOSYOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 513 SOSYOLOJİK DÜŞÜNCE Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 515 AİLE TEORİLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 517 POPÜLER KÜLTÜR VE MODERN TOPLUM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 520 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARININ ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 525 TÜRKİYEDE METROPELLEŞME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 526 ORGANİZASYONEL DAVRANIŞ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 532 ORGANİZASYON SOSYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 535 ÇAĞDAŞ SOSYAL BİLİMLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 536 TÜRKİYEDE SOSY.DÜŞ.GELİŞ. Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 537 TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ORTADOĞU MESELESİNİN SOSYOL Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 538 TÜRK TOPLUM YAPISI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 540 TARİH SOSYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 541 KÜRESELLEŞMEVE SOSYAL TEORİNİN GELİŞİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 542 SOSYAL DIŞLANMA VE DEZAVANTAJLI GRUPLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 544 ULUSLARASI GÖÇ HAREKETLERİNİN SOSYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 551 SİNEMA VE TOPLUM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 552 KÜLTÜR VE KİMLİK TARTIŞMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 590 SEMİNER (YL) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
SOS 800 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 48
; ;