Tez Aşaması Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
EPU 517 BİTİRME PROJESİ Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 15
Toplam 0 15
Mezuniyet Toplam AKTS Yükü 120
Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
EPU 508 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME VE YÖNTEMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPU 510 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 8
EPU 511 EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 8
EPU 512 PROGRAM GELİŞTİRME UYGULAMALARI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 8
EPU 513 EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTLARI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 8
EPU 514 EĞİTİMİN KURAMSAL TEMELLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 8
EPU 515 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 8
EPU 516 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 8
EPU 518 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPU 519 SOSYAL ANTROPOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPU 522 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPU 525 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPU 526 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 8
EPU 528 ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPU 529 YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİKLERİ VE ÖĞRETMEN ROLLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPU 530 21. YY.DA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPU 531 HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPU 532 PROJE HAZIRLAMA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPU 533 PROGRAM GELİŞTİRMEDE İHTİYAÇ ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPU 534 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPU 535 EĞİTİM, REFORM VE SOSYAL DEĞİŞME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
; ;