Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  1 Eğitim programları ve öğretimle ilgili temel kavramları tanımlama
  2 Program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik, toplumsal, ekonomik, bireysel, konu alanı) arasında ilişki kurma
  3 Program tasarım yaklaşımlarını karşılaştırma
  4 İhtiyaca uygun program geliştirme modellerini seçme
  5 Program tasarısı hazırlama
  6 Bir eğitim programının bütün boyutlarını değerlendirme yeterliklerini kazanma
  7 Eğitim programları ve öğretim alanında gelişmeleri izleme
  8 Toplumda sosyal ekonomik ve kültürel boyutlarda gerçekleşen değişmelerin eğitim programlarına etkisini değerlendirme
  9 Öğretim yöntem teknik ve stratejilerini alanının öğretiminde kullanma
  10 Eğitim programları ve öğretime ilişkin kavramları ve kuramları eleştirel bakış açısıyla değerlendirme
  11 Kendi çalışmalarında uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçme ve kullanma
  12 Eğitim programları ve öğretim alanında bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapma.

  BİLGİ

  Kuramsal, Olgusal

  Eğitim programları ve öğretimle ilgili temel kavramları tanımlama

  Program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik, toplumsal, ekonomik, bireysel, konu alanı) arasında ilişki kurma

  Program tasarım yaklaşımlarını karşılaştırma

  BECERİLER

  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  YETKİNLİKLER

  İletişim ve Sosyal Yetkinlik