Employment Opportunities

Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programından yüksek lisans derecesi alabilmek için en az 90 AKTS’lik dersleri tamamlamak ve Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerini yerine getirmek gerekmektedir.