Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ITS 600 SEMİNER (DR) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
ITS 601 SİYER VE MEĞÂZÎ KAYNAKLARI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 602 İSLAM TARİHİ YAZIMINDA HRİSTİYAN KAYNAKLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 603 HZ. MUHAMMED DÖNEMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 604 HULEFÂ-Yİ RÂŞİDÎN DÖNEMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 605 EMEVİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 606 ABBÂSÎ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 607 HADİS TENKİT YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 608 TARİHİN BİR KAYNAĞI OLARAK HADİS Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 609 ORTAÇAĞDA TÜRK İSLAM ŞEHİRCİLİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 610 İSLAM TARİHİNDE İRAN Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 611 METİN ŞERHİ VE ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 612 OSMANLI SANATI TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 613 SELÇUKLU SANATI TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 614 OSMANLI PALEOGRAFYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 615 CİLT, HAT VE TEZHİP SANATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 616 MİNYATÜR VE EBRU SANATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 617 ALEVİ VE BEKTAŞİ EDEBİYATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 618 MİNYATÜR VE EBRU EKOLLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 619 İRAN EDEBİYATINDA MESNEVİ: MEVLANA VE MOLLA CAMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 620 DİVAN ŞİİRİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 621 TASAVVUF TERMİNOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 622 EDEBİ SANATLAR VE ISTILAHLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 624 İRAN EDEBİYATINDA GAZEL: HAFIZ-I ŞİRAZİ VE SADİYİ ŞİRAZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 626 TASAVVUFİ ŞİİR ŞERHLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 900 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 120
YET 900 YETERLİLİK Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 24
; ;