Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
TTO 500 SEMİNER Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
TTO 501 DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
TTO 502 DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
TTO 503 GÖÇ VE UYUM SORUNLARI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
TTO 504 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
TTO 505 TÜRKÇE DİL BİLGİSİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
TTO 510 TÜRKİYE’NİN SOSYO-POLİTİK DURUMU Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TTO 520 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE MATERYAL TASARIMI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TTO 521 DİL EĞİTİMİNDE METİN KULLANIMI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TTO 522 DİL BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TTO 523 KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLİM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TTO 524 DİL VE KÜLTÜR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TTO 525 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TTO 526 DİL EDİNİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TTO 527 ÇOCUK EDEBİYATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TTO 528 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TTO 529 GENEL TÜRK TARİHİ VE ÖĞRETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TTO 531 TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TTO 532 SOSYAL PEDAGOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TTO 533 TOPLUM DİLBİLİM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
TTO 534 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
; ;