Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  1 Uzmanlık Alanı ölçeğinde metot geliştirme yöntemlerini ve bilgi elde etme yöntemlerini sağlama
  2 Konu üzerine uygulama yapabilme
  3 Alanıyla ilgili literatür düzeyinde temel bilgiye sahip olma
  4 Sonuçlarını anlatabilme ve tartışabilme
  5 Özgün konular belirleyebilme
  6 Biyoloji alanındaki kazanımlarını disiplinler arası çalışmalarda kullanma yetkinliğine sahiptir.
  7 Proje tabanlı çalışma yönünde tutum geliştirir.
  8 Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
  9 Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini alan amaçları doğrultusunda ileri düzeyde kullanabilir.
  10 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
  11 Biyoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini ilgili bilim dallarında uzmanlık düzeyinde geliştirir.
  12 Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir.

  BİLGİ

  Kuramsal, Olgusal

  Uzmanlık Alanı ölçeğinde metot geliştirme yöntemlerini ve bilgi elde etme yöntemlerini sağlama

  Biyoloji alanındaki kazanımlarını disiplinler arası çalışmalarda kullanma yetkinliğine sahiptir.

  Biyoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini ilgili bilim dallarında uzmanlık düzeyinde geliştirir.

  BECERİLER

  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  Sonuçlarını anlatabilme ve tartışabilme

  Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.

  YETKİNLİKLER

  İletişim ve Sosyal Yetkinlik