Degree to be Received

Biyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı Yükseköğretimde Fen Bilimleri alanında Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 7. Düzey derece sistemidir. 

SAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde 120 AKTS kredilik programı başarı ile tamamlayan tezli yüksek lisans program öğrencileri Biyoloji alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanır.