Aims

Biyoloji Anabilim dalında yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak biyoloji ve biyoloji ile ilgili bilim dallarında belli bir konuda ilgili bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Goals

Biyoloji ve ilgili bilim dallarından birinde özel bir konuda literatür araştırması yapabilen, bu araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuvarda uygulayabilen, elde ettiği laboratuvar sonuçlarını değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, araştırma-geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek Yüksek lisans derecesine sahip biyologlar yetiştirmektir.