Recognition of Previous Education

Önceki öğrenmelerin tanınması için yapılacak tu¨m başvuru ve işlemler, akademik takvimde ilan edilen zaman aralığında ve öğretim yılı başlamadan önce yılda bir kez yapılır. Başvurular Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne yapılır.
Yapılan başvuruların değerlendirilmesi:  SAÜ Önceki Öğrenimleri Tanınması Senato Esasları uyarınca yapılır.