Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
SBK 600 SEMİNER (DR) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
SBK 601 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN EVRİMİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 602 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 603 DEMOKRASİ TEORİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 604 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 605 DOĞU YÖNETİM GELENEĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 606 TÜRKİYE’DE İDARİ REFORM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 607 KENT KURAMLARI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 608 SOSYAL DEĞİŞME VE BÜTÜNLEŞME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 609 TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK KÜLTÜRÜ VE MESLEKİ DEĞERLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 610 ŞEHİR SOSYOLOJİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 611 KÜRESELLEŞME VE SİYASET Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 612 ANAYASACILIK HAREKETLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 613 YÖNETİMDE AÇIKLIK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 615 İMAR UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 617 KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ:GELİŞİMİ VE SORUNLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 618 KARŞILAŞTIRMALI DEMOKRATİKLEŞME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 619 KARŞILAŞTIRMALI ANAKENT YÖNETİM MODELLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 620 KAMU POLİTİKALARI ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 621 SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 622 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 623 SİYASİ İLAHİYAT Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 624 ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK SİYASETİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 625 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 626 DİN VE SİYASET Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 627 KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 629 İBN HALDUN OKUMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 900 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 120
YET 900 YETERLİLİK Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 24
; ;