Aims

Kamu yönetimi, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör için mesleki açıdan yetkin, araştırmacı, katılımcı, yenilikçi ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Goals

Öğrencilere; yönetim bilimleri, siyaset bilimi, hukuk bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında kapsamlı bilgi sunmak ve kamu yönetimi alanında gerekli uzmanlığı sağlamak.