Degree to be Received

Bu bölüm, yüksek öğretimde Kamu Yönetimi alanında 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kamu Yönetimi alanında doktora derecesine sahip olunur.