Tez Aşaması Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
EPT 516 BİTİRME PROJESİ Zorunlu Türkçe 0 + 0 15 15
Toplam 15 15
Mezuniyet Toplam AKTS Yükü 120
Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
EPT 501 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 502 EĞİTİMİN KURAMSAL TEMELLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 503 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 504 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 505 SOSYAL ANTROPOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 506 EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 507 ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 508 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME VE YÖNTEMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 509 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 510 21. YY.?DA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 511 PROGRAM GELİŞTİRME UYGULAMALARI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 512 EĞİTİME FELSEFİ, TARİHİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL BAKIŞ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 512 EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 513 EĞİTİMDE DUYUŞSAL ÖĞRENME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 514 OKUL BAŞARISI VE AİLE Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 518 ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 519 HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 519 YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİKLERİ VE ÖĞRETMEN ROLLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 520 PROJE HAZIRLAMA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 521 PROGRAM GELİŞTİRMEDE İHTİYAÇ ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 522 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
; ;