Tez Aşaması Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
EPT 516 FİNAL PROJECT Zorunlu Türkçe 0 + 0 15 15
Toplam 15 15
Mezuniyet Toplam AKTS Yükü 120
Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
EPT 501 CURRICULUM DEVELOPMENT IN EDUCATION Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 502 THEORETİCAL FOUNDATİONS OF EDUCATİON Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 503 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 504 QUALITATIVE RESEARCH METHODS Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 505 SOCİAL ANTHROPOLOGY Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 506 CURRICULUM EVALUATION IN EDUCATION Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 507 PROCESS OF LEARNING AND TEACHING Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 508 SOCİOLOGİCAL THİNKİNG AND METHOD Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 509 COMPARATIVE EDUCATION Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 510 TEACHER TREANING AT 21ST CENTURY Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 511 IMPLEMENTATION OF CURRICULUM DEVELOPMENT Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 512 SOCİAL AND CULTURAL ASPECTS OF EDUCATİON Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 512 SOCİAL AND CULTURAL ASPECTS OF EDUCATİON Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 513 AFFECTİVE LEARNİNG TO EDUCATİON Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 514 AFFECTİVE LEARNİNG TO EDUCATİON Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 518 LEARNİNG AND TEACHİNG METHODS Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 519 ? Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 519 LİFELONG LEARNİNG COMPETENCİES AND TEACHER ROLES Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 520 ? Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 521 ? Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
EPT 522 ? Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 8
; ;