Ders Aşaması Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
KDP 501 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 7
Toplam 3 7
Tez Aşaması Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
KDP 502 PROJE Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 20
Toplam 0 20
Mezuniyet Toplam AKTS Yükü 120
Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
KDP 503 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
KDP 504 İMAR HUKUKU VE UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
KDP 505 KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YEREL YÖNETİMLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
KDP 506 KARŞILAŞTIRMALI KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
KDP 507 KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SOSYO-KÜLTÜREL BOYUTLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
KDP 508 ŞEHİR PLANLAMA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
KDP 509 KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KAMU POLİTİKALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
KDP 510 CBS İLE MEKANSAL ANALİZ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
KDP 511 DOĞAL AFETLER VE ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
KDP 512 DEPREM TEHLİKE YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
KDP 513 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNDE PLANLAMA VE PROJELENDİRME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
KDP 514 ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
KDP 515 UZAKTAN ALGILAMA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
KDP 516 MİKROBÖLGELENDİRME YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
KDP 517 KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN KURAMSAL TEMELLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
KDP 518 KENTLEŞME POLİTİKASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
KDP 520 TÜRKİYE´DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
KDP 522 METROPOLİTEN PLANLAMA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
KDP 524 AFET YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
; ;