Assessment and Evaluation

Ders ve bilgilendirme ağırlıklı multidisipliner bir nitelik taşıyan Kentsel Dönüşüm Tezsiz Yüksek Lisans programı tamamlandığında, meslek branşlarında ve ilgili kariyer sürecinde tercih edilebilirlik potansiyeli artmaktadır.