Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  1 1. Kentsel Dönüşüm uygulamalarının bir kent için önemini öğrenir
  2 2. Kentlerin en önemli gereksinimlerinden biri olan değişim ve dönüşüm sorunsalını değişik boyutlarıyla kavrar
  3 3. Kentsel Dönüşüm uygulamalarını, süreçlerini ve ortaya çıkabilecek olası sonuçlarını detaylı bir şekilde öğrenir
  4 4. Sorunlara farklı bakış açılarıyla bakmayı ve özgün çözümler üretme becerisi kazandırır
  5 5. Bilimsel etik değerlere verilen önemi kavrar
  6 6. Kent, kentleşme ve kentsel dönüşüme ilişkin son gelişmeleri kavrar ve bu alanda güncel konuları takip etme becerisi kazandırır
  7 7. Kentsel Dönüşümle ilgili bilgi üretmenin bilimsel ilkelerini öğrenir

  BİLGİ

  Kuramsal, Olgusal

  BECERİLER

  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  YETKİNLİKLER

  İletişim ve Sosyal Yetkinlik