Employment Opportunities

Programı tamamlayabilmek için en az 90 AKTS karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin gözetiminde 15 AKTS´lik Proje çalışması yapılarak teslim edilmesi ve jüri önünde sözlü olarak sunulması gerekmektedir.