Aims

Dünya´da ekonomik, sosyal, siyasal değişim ve dönüşümlerin hız kazandığı, küreselleşme ve bilgi toplumu süreçlerinin yaygınlaştığı günümüzde, ülke politikaları yeniden şekillenmekte, yönetimlerin bu sürece uyum sağlayabilecek nitelikte yeniden yapılandırılmaları zorunlu olmaktadır. Bu çerçevede, Kentsel Dönüşüm Tezsiz Yüksek Lisans Programı ortaya çıkan yeni yapıların sürdürülebilirliğini sağlayacak bilimsel alt yapının oluşturulması, dönüşümlerin bilimsel ve teknik düzeyde temellendirilmesini amaçlamaktadır.

Goals

Kentsel dönüşüm programı, güncel sorunlar ve artan ihtiyaçların farkında olan, bilimsel donanımı haiz bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede dünyada pek çok gelişmiş ülke üniversitelerinde olduğu gibi yenilikçi, açık, girişimci, kent ve kentleşmeye ,ilişkin yasal ve teknik donanıma sahip öğrenciler yetiştirmeyi temel hedef olarak öngörmektedir.