Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ADE 600 SEMİNER (DR) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
ADE 601 EDEBİYATBİLİM ELEŞTİRİ KURAMLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ADE 602 MODERN EDEBİYAT KURAMLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ADE 603 DİLİBİLİM KURAMLARI VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ADE 604 20. YY. DİLBİLİM AKIMLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ADE 605 METİNLERLE ÇAĞDAŞ ALMAN EDEBİYATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ADE 606 MODERN VE POSTMODERN EDEBİYAT VE ANLATIM TEKNİKLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ADE 607 TÜRK ALMAN DİLBİLİM TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ADE 608 DİL VE KÜLTÜR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ADE 609 19. VE 20. YÜZYIL DÜŞÜNCE AKIMLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ADE 610 EDEBİYATBİLİM VE DİDAKTİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ADE 611 TÜRK-ALMAN EDEBİYATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ADE 612 19.YY ALMAN FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ADE 613 METİNLERARASI İLİŞKİLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ADE 614 İMGEBİLİM ÇALIŞMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ADE 615 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
ADE 900 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 120
YET 900 YETERLİLİK Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 24
; ;