Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
MLY 501 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 502 BÜTÇE TEORİ VE POLİTİKASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 503 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 504 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN EKONOMİK ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 505 VERGİ HUKUKU VE GÜNCEL SORUNLARI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 506 MALİYE POLİTİKASI VE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 507 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
MLY 508 KİTLER VE ÖZELLEŞTİRME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 509 AB DE VERGİLEME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 510 DEVLET BORÇLARININ ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 511 HAZİNE İŞLEMLERİNİN ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 513 TÜRK VERGİ SİSTEM GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 514 KAMU HARCAMALARININ ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 515 VERGİLEMEDE YENİ EĞİLİMLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 516 VERGİ PSİKOLOJİSİ VE MALİ SOSYOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 517 MALİ DÜŞÜNCE VE OLAYLARIN EVRİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 518 AVRUPA BİRLİĞİNDE MALİYE POLİTİKALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 520 KAMU GELİRLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 521 ÇEVRE EKONOMİSİ VE VERGİLEME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 522 UYGULAMALI EKONOMETRİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 525 KÜRESELLEŞME VE VERGİLEME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 527 SPSS UYGULAMALARI VE KANTİTATİF VERİ ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MLY 590 SEMİNER (YL) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
MLY 800 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 48
; ;