Employment Opportunities

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 48 AKTS ders kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması (24 AKTS) yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir. Uzmanlık alan dersi 18 AKTS olma koşuluyla toplamda 90 AKTS ´yi tamamlayan öğrenci mezun olmaya hak kazanır..