Degree to be Received

Bu bölüm, yüksek öğretimde Maliye bilimi alanında 90 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Maliye bilimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.