Compulsory Courses

Course 1 5 9 4 8 4 8 1 5 9 3 7 11 2 6 10 3 7 11 2 6 10
Araştirma Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamu Kesimi Ekonomisi
Seminer (Yl)
Tez Çalişmasi
Vergi Hukuku ve Güncel Sorunlari 5 5 1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3

Optional Courses

Course 3 11 1 9 8 2 10 6 4 7 5
Ab De Vergileme 5 5 5 3 3 5 3 3 4 4 4
Avrupa Birliğinde Maliye Politikalari 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 2
Bütçe Teori ve Politikasi 5 5 3 5 2 5 4 4 4 2 3
Çevre Ekonomisi ve Vergileme 5 4 3 5 4 1 4 1 5 4 1 5 5 4 5 4 3 4 1 5 5 4
Devlet Borçlarinin Analizi 3 5 3 4 4 4 5 3 4 4 3 1 4 4 4 4 5 1 4 4 4 5
Hazine Işlemlerinin Analizi 5 5 3 4 1 4 5 4 4 1 5 4 4 5 5 3 4 5 4 5 4 4
Kamu – Özel Işbirliklerinin Analizi
Kamu Gelirlerinin Ekonomik Analizi
Kamu Harcamalarinin Analizi 4 5 1 4 4 0 1 0 0 5 5 5 0 5 0 4 5 4 0 3 5 4 5 0 0 4 4 5 5 0 0 0 3
Kitler ve Özelleştirme 2 4 3 4 3 5 2 5 5 4 2
Küreselleşme ve Vergileme 4 1 4 5 4 4 5 4 4 1 5 4 2 5 3 1 5 4 2 5 3 1
Mali Düşünce ve Olaylarin Evrimi 5 4 1 3 1 3 1 5 4 1 2 4 5 5 2 1 2 4 5 5 2 1
Maliye Politikasi ve Yeni Yaklaşimlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spss Uygulamalari ve Kantitatif Veri Analizi 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3
Türk Vergi Sistem Güncel Sorunlari 4 5 3 5 3 5 3 5 4 2 3
Türk Vergi Sisteminin Ekonomik Analizi 4 4 5 3 4 5 3 5 5 3 2
Uygulamali Ekonometri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vergi Psikolojisi ve Mali Sosyoloji 5 4 4 5 2 4 1 4 1 5 2 4 2 5 3 5 3 4 4 4 5 4
Vergi Teorisi ve Politikasi 4 4 4 5 4 3 5 4 1 5 4 3 5 4 1 1 4 4 4 1 4 4
Vergilemede Yeni Eğilimler 3 2 1 3 1 3 4 4 3 1 5 2 2 3 2 1 3 4 4 5 2 2

Compulsory Courses

Course 1 5 9 4 8 4 8 1 5 9 3 7 11 2 6 10 3 7 11 2 6 10
Araştirma Teknikleri N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Kamu Kesimi Ekonomisi
Seminer (Yl)
Tez Çalişmasi
Vergi Hukuku ve Güncel Sorunlari H H L H L H L H H L H H H H H M H H H H H M

Optional Courses

Course 3 11 1 9 8 2 10 6 4 7 5
Ab De Vergileme H H H M M H M M H H H
Avrupa Birliğinde Maliye Politikalari H H M H H H M H H H M
Bütçe Teori ve Politikasi H H M H M H H H H M M
Çevre Ekonomisi ve Vergileme H H M H H L H L H H L H H H H H M H L H H H
Devlet Borçlarinin Analizi M H M H H H H M H H M L H H H H H L H H H H
Hazine Işlemlerinin Analizi H H M H L H H H H L H H H H H M H H H H H H
Kamu – Özel Işbirliklerinin Analizi
Kamu Gelirlerinin Ekonomik Analizi
Kamu Harcamalarinin Analizi H H L H H N L N N H H H N H N H H H N M H H H N N H H H H N N N M
Kitler ve Özelleştirme M H M H M H M H H H M
Küreselleşme ve Vergileme H L H H H H H H H L H H M H M L H H M H M L
Mali Düşünce ve Olaylarin Evrimi H H L M L M L H H L M H H H M L M H H H M L
Maliye Politikasi ve Yeni Yaklaşimlar N N N N N N N N N N N
Spss Uygulamalari ve Kantitatif Veri Analizi M H H H H H H H H H M
Türk Vergi Sistem Güncel Sorunlari H H M H M H M H H M M
Türk Vergi Sisteminin Ekonomik Analizi H H H M H H M H H M M
Uygulamali Ekonometri N N N N N N N N N N N
Vergi Psikolojisi ve Mali Sosyoloji H H H H M H L H L H M H M H M H M H H H H H
Vergi Teorisi ve Politikasi H H H H H M H H L H H M H H L L H H H L H H
Vergilemede Yeni Eğilimler M M L M L M H H M L H M M M M L M H H H M M

Compulsory Courses

Course 1 5 9 4 8 4 8 1 5 9 3 7 11 2 6 10 3 7 11 2 6 10
Araştirma Teknikleri
Kamu Kesimi Ekonomisi
Seminer (Yl)
Tez Çalişmasi
Vergi Hukuku ve Güncel Sorunlari + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Optional Courses

Course 3 11 1 9 8 2 10 6 4 7 5
Ab De Vergileme + + + + + + + + + + +
Avrupa Birliğinde Maliye Politikalari + + + + + + + + + + +
Bütçe Teori ve Politikasi + + + + + + + + + + +
Çevre Ekonomisi ve Vergileme + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Devlet Borçlarinin Analizi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Hazine Işlemlerinin Analizi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Kamu – Özel Işbirliklerinin Analizi
Kamu Gelirlerinin Ekonomik Analizi
Kamu Harcamalarinin Analizi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Kitler ve Özelleştirme + + + + + + + + + + +
Küreselleşme ve Vergileme + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Mali Düşünce ve Olaylarin Evrimi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Maliye Politikasi ve Yeni Yaklaşimlar
Spss Uygulamalari ve Kantitatif Veri Analizi + + + + + + + + + + +
Türk Vergi Sistem Güncel Sorunlari + + + + + + + + + + +
Türk Vergi Sisteminin Ekonomik Analizi + + + + + + + + + + +
Uygulamali Ekonometri
Vergi Psikolojisi ve Mali Sosyoloji + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Vergi Teorisi ve Politikasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Vergilemede Yeni Eğilimler + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +