Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ODC 600 SEMİNER (DR) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
ODC 601 ISSUES IN THE MODERN HISTORY OF IRAQ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 602 ORTRADOĞU´NUN ELEŞTİREL JEOPOLİTİĞİ (TR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 603 POLİTİCAL HİSTORY OF THOUGHT İN MODERN EGYPT (AR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 604 İRAN´DA DİN, TOPLUM VE SİYASET (TR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 605 ORTADOĞU´DA SORUN ÇÖZÜMÜ (TR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 606 OSMANLI ORTADOĞUSU (TR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 607 FARSÇA III (TR) Seçmeli Türkçe 12 + 0 12 3
ODC 608 ABD´NİN ORTADOĞU POLİTİKASI (TR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 609 CONFLICT RESOLUTION IN THE MIDDLE EAST Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 610 US MIDDLE EAST POLICY (EN) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 614 ORTADOĞU´DA DEMOKRATİKLEŞME (TR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 615 ORTADOĞU´DA İSLAM MEZHEPLERİ (TR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 616 TOPICS IN CONTEMPORARY HISTORY OF IRAQ (EN) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 617 ISLAMIC SECTS IN THE MIDDLE EAST (EN) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 618 CONTEMPORARY ISRAEL (EN) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 619 MEDIA POLITICS IN THE MIDDLE EAST (EN) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 621 SALAFİ MOVEMENT IN THE MODERN MIDDLE EAST (AR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 622 FARSÇA IV (TR) Seçmeli Türkçe 12 + 0 12 3
ODC 623 İRAN KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ (TR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 624 SAVAŞ, ŞİDDET VE ORTADOĞU (TR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 625 ARAPÇA III (TR) Seçmeli Türkçe 12 + 0 12 3
ODC 626 ARAPÇA IV (TR) Seçmeli Türkçe 12 + 0 12 3
ODC 627 ORTADOĞU´DA SİYASAL DÜŞÜNCE (TR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 629 TARİH BOYUNCA ŞİİLİK (TR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 631 THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT AND INTERNATIONAL LAW (EN) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 632 TÜRKİYE´DE VE ORTADOĞU´DA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (TR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 633 TÜRK DIŞ POLİTİKASININ DÖNÜŞÜMÜ: KONSTRUKTİVİST BİR YAKLAŞIM (TR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 634 TÜRKİYE’DE SİYASAL MODERNLEŞME (TR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 638 POLİTİCAL HİSTORY OF MODERN EGYPT (AR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 639 21NCİ YÜZYIL ORTADOĞUSUNDA KÜRTLER (EN) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 640 İRAN MEDYA ARAŞTIRMALARI (TR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 641 AHLAK VE SİYASET: ALAKA VE İRTİBATIN DİYALEKTİĞİ (AR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 642 ALMANYA’NIN ORTADOĞU POLİTİKASI (TR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 643 SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ VE TEORİLERİ (AR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 644 THEORIES OF COOPERATION IN INTERNATIONAL RELATIONS (AR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 646 MISSIONARY ACTIVITIES IN THE MIDDLE EAST (EN) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 652 ISSUES IN MODERN HISTORY OF THE KURDISH MOVEMENT (EN) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 654 THE ARAB SPRING AND POLITICAL TRANSITIONS (EN) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 656 THE ARAB SPRING AND POLITICAL TRANSITIONS (AR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 658 ORTADOĞU VE KÖRFEZ’DE DEVLET YÖNETİMİ VE SİYASET (EN) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 662 MODERN DÖNEMDE VE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DEVLET SİSTEMİ VE SİYASAL DÜŞÜNCENİN KARŞILAŞTIRILMASI (AR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 666 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET (AR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 699 ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI METODOLOJİSİ (TR) Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
ODC 900 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 120
SBK 618 KARŞILAŞTIRMALI DEMOKRATİKLEŞME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 621 SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SOS 612 ORYANTALİZM TARTIŞMALARI (TR) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ULI 607 TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN SOSYAL VE İKTİSADİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ULI 625 POSTCOLONIAL STUDIES Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
YET 900 YETERLİLİK Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 24
; ;