Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ITS 501 İSLAM TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA USUL Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 502 FOLKLOR VE İLK DÖN. İSL. TAR. ÇALIŞM. İÇİN ÖNEMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 503 İLK DÖNEM İSLAM TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 504 TARIHTE ÖTEKI SORUNU: HRISTIYANLAR ÖRNEĞI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 505 EMEVÎ TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 506 ABBÂSÎ TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 507 OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 508 OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 509 OSMANLICA TARİH METİNLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 510 PALEOGRAFİ VE EPİGRAFİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 511 İSLAM SANATI TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 512 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 513 TEFSİR METİNLERİNİN ELEŞTİREL ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 514 TÜRK DOKUMA SANATI TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 515 GELENEKSEL TÜRK SANATLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 516 GELENEKSEL TÜRK SANATLARI TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 517 FARSÇA KLASİK MANZUM METİNLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 518 KURAN VE TEFSİR ÇALIŞMALARINDA ARŞ. TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 519 ORTAÇAĞ TARİH METODOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 520 ORTAÇAĞDA TÜRKİYE TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 521 TÜRK-İSLAM EDEBİYATINDA DİNİ-EDEBİ TÜRLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 522 TÜRK-İSLAM EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 523 İSLAMİ TÜRK EDEBİYATININ TEŞEKKÜLÜ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 524 KLASİK EDEBİYATTA BELAĞAT VE MEANİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 525 TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 526 OSMANLI´DA TEKKE EBEDİYATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 527 KLASİK TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMA METOTLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 528 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA SOSYAL HAYAT Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 529 GELENEK VE ŞİİR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 530 EDEBİ METİNLERDE DÜŞÜNCE Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 531 MEMLÜK TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 532 FARSÇA KLASİK MANSUR METİNLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 534 MEMLÜK MÜESSESELERİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ITS 590 SEMİNER (YL) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
ITS 800 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 48
; ;