Birim Fakülte / Bölüm Kontenjan
TÜRK-İSLAM SANATLARI YANDAL PR. Yandal Ders Listesi
 • - OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLER (5 AKTS)
 • - OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ (5 AKTS)
 • - ANADOLU BEYLİKLERİ DÖNEMİ MİMARİSİ (5 AKTS)
 • - ERKEN OSMANLI MİMARİSİ (7 AKTS)
 • - SANAT TARİHİNE GİRİŞ (5 AKTS)
 • - ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ (5 AKTS)
 • - ORTAÇAĞ İSLAM SANATI (6 AKTS)
 • - KLASİK OSMANLI MİMARİSİ (7 AKTS)
 • - ANADOLU ÖNCESİ TÜRK SANATI (5 AKTS)
 • - TÜRK - İSLAM EL SANATLARI (7 AKTS)
 • - SANAT TARİHİ YÖNTEM VE TERMİNOLOJİSİ (5 AKTS)
 • - ERKEN İSLAM SANATI (5 AKTS)

Toplam AKTS : 67
2