Birim Fakülte / Bölüm Kontenjan
TÜRK-İSLAM SANATLARI YANDAL PR. Minor Program Course List
 • - ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ (5 ECTS)
 • - OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLER (5 ECTS)
 • - SANAT TARİHİ YÖNTEM VE TERMİNOLOJİSİ (5 ECTS)
 • - ERKEN İSLAM SANATI (5 ECTS)
 • - ANADOLU BEYLİKLERİ DÖNEMİ MİMARİSİ (5 ECTS)
 • - ERKEN OSMANLI MİMARİSİ (7 ECTS)
 • - ANADOLU ÖNCESİ TÜRK SANATI (5 ECTS)
 • - SANAT TARİHİNE GİRİŞ (5 ECTS)
 • - TÜRK - İSLAM EL SANATLARI (7 ECTS)
 • - KLASİK OSMANLI MİMARİSİ (7 ECTS)
 • - ORTAÇAĞ İSLAM SANATI (6 ECTS)
 • - OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ (5 ECTS)

Total ECTS : 67
0