Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
Basıc Informatıon Technology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Byzantıne Paıntıng and Handcrafts 5 5 4 4 5 2 5 3 2 4 4
Byzantıon Archıtecture 5 5 5 4 5 1 3 5 1 5 5
Classıc Ottoman Archıtecture 5 5 2 4 5 2 4 1 5 3 5
Documentatıon and Photography 3 5 4 3 4 5 4 5 5 2 5
Early Islamıc Art 5 5 0 5 4 0 4 0 3 4 5
Early Ottoman Archıtecture 5 4 4 5 5 2 5 5 4 5 5
Englısh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
European Art 5 4 5 5 5 1 5 2 0 3 5
Introduction To Art History 4 2 1 3 4 0 2 0 3 4 3
Islamıc Paıntıng 4 4 2 4 5 0 2 0 5 0 5
Medıeval European Art 5 5 4 4 3 5 3 0 0 2 4
Medıeval Islamıc Art 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Method and Termınology In Art Hıstory 5 3 4 3 4 0 3 0 3 1 5
Mıtology and Iconography 3 4 4 3 4 4 1 1 1 3 5
Osmanlı Resim Sanatı 4 5 2 4 5 1 0 5 1 1 5
Osmanlı Türkçesine Giriş 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 1
Prınc.Of Atatürk and Hıstory Of Turkısh Revolutıon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Project Graduatıon 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Technıcal Drawıng and Measurıng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Archıtecture In Anatolıa Emırates Perıod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Archıtecture Of Anatolıan Seljuks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Ottoman Epıtaphs 5 0 0 4 4 1 4 1 1 5 3
The Ottoman Language Texts 5 3 3 2 3 1 3 3 0 4 0
Turkısh - Islam Hand Arts 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5
Turkısh Art Pre Anatolıa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkısh Book Culture 5 4 5 4 1 4 2 5 2 5 5
Turkısh Decoratıve Arts 5 4 3 2 4 0 3 0 3 2 5
Turkısh Language 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Hanları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Medreseleri 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5
Antıque Anatolıa Cıtıes 5 5 3 4 5 1 3 5 3 5 5
Archaeolohıcal Dırectıon and Documentatıon 5 5 5 4 3 4 2 5 1 3 5
Computer Aıded Desıgn 3 5 5 2 3 5 4 5 5 4 5
Conservatıon and Restoratıon 0 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Contemporary Turkısh Art 3 5 4 5 2 5 4 1 5 1 5
Entrepreneurshıp and Project Management
Fsl-Branch Electıve
Fsl-Branch Electıve
Fsl-Branch Electıve
Fsl-Branch Electıve
Fsl-Branch Electıve
Fsl-Branch Electıve
Introduction To Latın 1 5 4 3 3 4 4 1 4 4 4
Istanbul Semınar 4 5 5 4 5 4 5 1 5 4 5
Modern Art Movements 5 5 5 5 3 3 5 0 5 3 5
Museology 2 5 5 3 1 5 4 5 5 5 5
Numısmatıc 5 4 2 2 5 1 3 5 3 1 5
Ottoman Archıtecture In Late Term 5 5 4 5 5 2 5 0 0 4 5
Phıloshopy and Art 1 5 2 4 2 4 3 4 3 4 3
The Art Of Ancıent Egypt 5 5 2 3 4 2 4 1 0 1 5
The Art Of Turkısh Carpet 5 4 5 5 3 1 5 5 2 5 5
The Ottoman Culture Hıstory 2 5 4 5 5 5 0 5 5 4 4
The Ottoman Kiosks and Pavilions 3 5 5 4 5 1 4 5 4 2 5
Turkısh Callıgraphy Art 5 5 2 3 3 0 2 4 1 1 5
Turkısh Tıle Art 5 5 4 5 5 1 4 0 0 2 5
Turkısh Tomb Archıtecture 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5
Turkish Painting Art İn Westernization Period 4 0 5 0 4 0 5 0 0 5 5 0 0 3 0 1 5 0 5 0 5 0
Türk Su Mimarisi 5 5 2 5 5 2 5 2 5 5 5
Unv-Common Electıve
Unv-Common Electıve

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
Basıc Informatıon Technology Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Byzantıne Paıntıng and Handcrafts Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O O Ç Ç
Byzantıon Archıtecture Ç Ç Ç Ç Ç A O Ç A Ç Ç
Classıc Ottoman Archıtecture Ç Ç O Ç Ç O Ç A Ç O Ç
Documentatıon and Photography O Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç O Ç
Early Islamıc Art Ç Ç Y Ç Ç Y Ç Y O Ç Ç
Early Ottoman Archıtecture Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
Englısh Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Y
European Art Ç Ç Ç Ç Ç A Ç O Y O Ç
Introduction To Art History Ç O A O Ç Y O Y O Ç O
Islamıc Paıntıng Ç Ç O Ç Ç Y O Y Ç Y Ç
Medıeval European Art Ç Ç Ç Ç O Ç O Y Y O Ç
Medıeval Islamıc Art Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Method and Termınology In Art Hıstory Ç O Ç O Ç Y O Y O A Ç
Mıtology and Iconography O Ç Ç O Ç Ç A A A O Ç
Osmanlı Resim Sanatı Ç Ç O Ç Ç A Y Ç A A Ç
Osmanlı Türkçesine Giriş O A A O O A O A A O A
Prınc.Of Atatürk and Hıstory Of Turkısh Revolutıon Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç
Project Graduatıon Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Technıcal Drawıng and Measurıng Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
The Archıtecture In Anatolıa Emırates Perıod Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
The Archıtecture Of Anatolıan Seljuks Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
The Ottoman Epıtaphs Ç Y Y Ç Ç A Ç A A Ç O
The Ottoman Language Texts Ç O O O O A O O Y Ç Y
Turkısh - Islam Hand Arts Ç Ç Ç Ç Ç A Ç A Ç Ç Ç
Turkısh Art Pre Anatolıa Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Turkısh Book Culture Ç Ç Ç Ç A Ç O Ç O Ç Ç
Turkısh Decoratıve Arts Ç Ç O O Ç Y O Y O O Ç
Turkısh Language A Y Y O Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Hanları Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Medreseleri O Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Antıque Anatolıa Cıtıes Ç Ç O Ç Ç A O Ç O Ç Ç
Archaeolohıcal Dırectıon and Documentatıon Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç A O Ç
Computer Aıded Desıgn O Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Conservatıon and Restoratıon Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Contemporary Turkısh Art O Ç Ç Ç O Ç Ç A Ç A Ç
Entrepreneurshıp and Project Management
Fsl-Branch Electıve
Fsl-Branch Electıve
Fsl-Branch Electıve
Fsl-Branch Electıve
Fsl-Branch Electıve
Fsl-Branch Electıve
Introduction To Latın A Ç Ç O O Ç Ç A Ç Ç Ç
Istanbul Semınar Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç A Ç Ç Ç
Modern Art Movements Ç Ç Ç Ç O O Ç Y Ç O Ç
Museology O Ç Ç O A Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Numısmatıc Ç Ç O O Ç A O Ç O A Ç
Ottoman Archıtecture In Late Term Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Y Y Ç Ç
Phıloshopy and Art A Ç O Ç O Ç O Ç O Ç O
The Art Of Ancıent Egypt Ç Ç O O Ç O Ç A Y A Ç
The Art Of Turkısh Carpet Ç Ç Ç Ç O A Ç Ç O Ç Ç
The Ottoman Culture Hıstory O Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç Ç Ç Ç
The Ottoman Kiosks and Pavilions O Ç Ç Ç Ç A Ç Ç Ç O Ç
Turkısh Callıgraphy Art Ç Ç O O O Y O Ç A A Ç
Turkısh Tıle Art Ç Ç Ç Ç Ç A Ç Y Y O Ç
Turkısh Tomb Archıtecture Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
Turkish Painting Art İn Westernization Period Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Y Ç Ç Y Y O Y A Ç Y Ç Y Ç Y
Türk Su Mimarisi Ç Ç O Ç Ç O Ç O Ç Ç Ç
Unv-Common Electıve
Unv-Common Electıve

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
Basıc Informatıon Technology
Byzantıne Paıntıng and Handcrafts + + + + + + + + + + +
Byzantıon Archıtecture + + + + + + + + + + +
Classıc Ottoman Archıtecture + + + + + + + + + + +
Documentatıon and Photography + + + + + + + + + + +
Early Islamıc Art + + + + + + + +
Early Ottoman Archıtecture + + + + + + + + + + +
Englısh +
European Art + + + + + + + + + +
Introduction To Art History + + + + + + + + +
Islamıc Paıntıng + + + + + + + +
Medıeval European Art + + + + + + + + +
Medıeval Islamıc Art
Method and Termınology In Art Hıstory + + + + + + + + +
Mıtology and Iconography + + + + + + + + + + +
Osmanlı Resim Sanatı + + + + + + + + + +
Osmanlı Türkçesine Giriş + + + + + + + + + + +
Prınc.Of Atatürk and Hıstory Of Turkısh Revolutıon +
Project Graduatıon + + + + + + + + + + +
Technıcal Drawıng and Measurıng
The Archıtecture In Anatolıa Emırates Perıod
The Archıtecture Of Anatolıan Seljuks
The Ottoman Epıtaphs + + + + + + + + +
The Ottoman Language Texts + + + + + + + + +
Turkısh - Islam Hand Arts + + + + + + + + + + +
Turkısh Art Pre Anatolıa
Turkısh Book Culture + + + + + + + + + + +
Turkısh Decoratıve Arts + + + + + + + + +
Turkısh Language + +

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Hanları
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Medreseleri + + + + + + + + + + +
Antıque Anatolıa Cıtıes + + + + + + + + + + +
Archaeolohıcal Dırectıon and Documentatıon + + + + + + + + + + +
Computer Aıded Desıgn + + + + + + + + + + +
Conservatıon and Restoratıon + + + + + + + + + +
Contemporary Turkısh Art + + + + + + + + + + +
Entrepreneurshıp and Project Management
Fsl-Branch Electıve
Fsl-Branch Electıve
Fsl-Branch Electıve
Fsl-Branch Electıve
Fsl-Branch Electıve
Fsl-Branch Electıve
Introduction To Latın + + + + + + + + + + +
Istanbul Semınar + + + + + + + + + + +
Modern Art Movements + + + + + + + + + +
Museology + + + + + + + + + + +
Numısmatıc + + + + + + + + + + +
Ottoman Archıtecture In Late Term + + + + + + + + +
Phıloshopy and Art + + + + + + + + + + +
The Art Of Ancıent Egypt + + + + + + + + + +
The Art Of Turkısh Carpet + + + + + + + + + + +
The Ottoman Culture Hıstory + + + + + + + + + +
The Ottoman Kiosks and Pavilions + + + + + + + + + + +
Turkısh Callıgraphy Art + + + + + + + + + +
Turkısh Tıle Art + + + + + + + + +
Turkısh Tomb Archıtecture + + + + + + + + + + +
Turkish Painting Art İn Westernization Period + + + + + + + + + + +
Türk Su Mimarisi + + + + + + + + + + +
Unv-Common Electıve
Unv-Common Electıve