Ders Kategori Listesi Seçmeli Dersleri Gizle / Göster Yarıyıl Tür AKTS
Alanına Uygun Temel Öğretim
Method and Termınology In Art Hıstory 1. Yarıyıl zorunlu 5
Mıtology and Iconography 1. Yarıyıl zorunlu 5
Medıeval European Art 3. Yarıyıl zorunlu 5
Turkısh - Islam Hand Arts 6. Yarıyıl zorunlu 7
Project Graduatıon 8. Yarıyıl zorunlu 10
Toplam 32
Alanına Uygun Öğretim
? 2. Yarıyıl zorunlu 5
The Ottoman Epıtaphs 4. Yarıyıl zorunlu 5
? 6. Yarıyıl zorunlu 6
Toplam 16
Genel Eğitim
Turkısh Language 1. Yarıyıl zorunlu 4
Englısh 2. Yarıyıl zorunlu 4
Prınc.Of Atatürk and Hıstory Of Turkısh Revolutıon 3. Yarıyıl zorunlu 4
Toplam 12