Ders Kategori Listesi Seçmeli Dersleri Gizle / Göster Yarıyıl Tür AKTS
Alanına Uygun Temel Öğretim
Chemıstry 1. Yarıyıl zorunlu 6
Mathematıcs I 1. Yarıyıl zorunlu 6
Physıcs I 1. Yarıyıl zorunlu 6
Lınear Algebra 2. Yarıyıl zorunlu 4
Mathematıcs II 2. Yarıyıl zorunlu 6
Physıcs II 2. Yarıyıl zorunlu 6
Statıcs-Strength 2. Yarıyıl zorunlu 5
Dıfferentıal Equatıons 3. Yarıyıl zorunlu 6
Envıronmental Chemıstry Laboratory I 3. Yarıyıl zorunlu 5
Envıronmental Chemıstry Laboratory II 4. Yarıyıl zorunlu 6
Aır Pollutıon and Control 5. Yarıyıl zorunlu 5
Unıt Operatıons 5. Yarıyıl zorunlu 5
Water Supply 5. Yarıyıl zorunlu 5
Wastewater Treatment 6. Yarıyıl zorunlu 5
Toplam 76
Alanına Uygun Öğretim
Toplam 0
Genel Eğitim
Englısh 1. Yarıyıl zorunlu 4
Turkısh Language 2. Yarıyıl zorunlu 4
Prınc.Of Atatürk and Hıstory Of Turkısh Revolutıon 3. Yarıyıl zorunlu 4
Toplam 12
Diğer
Toplam 0