Assessment and Evaluation

Mezunlar; özel sektörde, kamu kurumlarında, belediyelerde, bütün sanayi kuruluşlarında, çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşlarında, çevre il müdürlüklerinde, İller Bankası ve Devlet Su İşlerinde İş bulma imkanına sahiptir.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Çevre Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.