Aims

Çevre Mühendisliği programının eğitim amaçları;
Mezunlarının yakın gelecekte;

1. Arıtma sistemlerinin kurulumu, işletilmesi ve çevre mühendisliği projelerinde yer alan; çevre ile ilgili konularda
danışmanlık yapan,
2. Çevre mühendisliği veya diğer alanlarda lisansüstü eğitimine devam eden; mesleki gelişimini mesleki yeterlilik
belgeleri ve sertifikalarla geliştiren,
3. Toplum ve çevreye yönelik faaliyetlerde görev ve sorumluluk alan,

mühendisler olmalarıdır.

Goals