Compulsory Courses

Course 3 10 4 2 1 6 5 7 9 8 11
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Atiksularin Aritilmasi 0 0 3 4 5 0 3 0 0 0 0
Atiksularin Toplanmasi ve Uzaklaştirilmasi 4 0 0 5 4 0 0 0 0 0 4
Bilgisayar Programlama 0 0 5 5 3 4 0 0 0 0 0
Bitirme Çalişmasi 5 5 3 4 4 0 4 0 5 4 5 4 3 3 0 4 5 4 0 4 0 0
Biyolojik Prosesler 4 0 0 5 4 0 0 0 0 4 0
Çevre Jeolojisi 0 4 3 0 5 0 0 2 0 4 3
Çevre Kimyasi ve Laboratuvari I 2 0 3 0 4 0 5 0 0 0 4
Çevre Kimyasi ve Laboratuvari II 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0
Çevre Mikrobiyolojisi 0 0 0 0 5 0 4 0 4 0 0
Çevre Mühendisliği Tasarimi 5 3 3 5 5 5 3 2 0 0 3
Çevre Mühendisliğine Giriş 0 4 0 3 4 3 0 0 5 0 0
Diferansiyel Denklemler 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
Ekoloji 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 5
Fizik I 0 0 0 3 0 4 0 5 0 0 0
Fizik II 0 0 0 3 0 5 0 4 0 0 0
Hava Kirliliği ve Kontrolü 3 0 0 4 5 0 4 0 3 0 0
Hidrolik 4 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0
Ingilizce 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Kati Atiklar ve Kontrolü 0 0 0 5 4 0 4 4 0 0 4
Kimya 0 0 0 3 5 0 4 0 0 0 0
Kimyasal Prosesler 4 0 3 4 5 0 0 0 0 0 0
Lineer Cebir 4 0 4 5 5 0 3 0 0 0 0
Matematik I 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0
Matematik II 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0
Mühendislik Ekonomisi 5 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0
Olasilik ve Istatistik 0 0 5 0 4 0 5 0 0 0 0
Staj I 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 3
Staj II 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5
Statik-Mukavemet 4 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0
Su Kalitesi Kontrolü 2 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Su Temini 4 4 0 5 3 0 0 0 0 0 0
Sularin Aritilmasi 5 4 4 4 0
Teknik Resim 3 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Temel Işlemler 4 0 4 0 0 3 5 0 0 0 0
Termodinamik 3 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0
Türk Dili 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

Optional Courses

Course 2 3 4 7 1 9 6 10 8 5 11
Anaerobik Aritma Uygulamalari 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
Araştirma Yöntem ve Teknikleri
Aritma Çamur Kontrolü 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0
Aritma Tesisleri Işletmesi 3 0 3 4 0 4 5 0 0 0 5
Atiklarin Değerlendirilmesi 0 0 4 0 0 4 0 4 3 0 4
Atiksu Mühendisliği 0 4 0 0 0 0 0 4 0 5 0
Çevre Biyoteknolojisi 1 2 2 4 4 1 2 0 0 4 0
Çevre Etki Değerlendirmesi 0 0 0 5 4 4 0 5 0 0 0
Çevre Hukuku 0 0 1 3 0 0 0 5 0 4 5
Çevre Modellemesi 5 0 5 0 4 0 0 4 0 0 0
Çevre Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamalari 4 3 4 3 4
Çevre Mühendisliğinde Matlab Uygulamalari 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0
Çevre Mühendisliğinde Paradigma Değişimi- Dünya Mikrobiyomu 5 4 5 5 5 5
Çevre Mühendisliğinde Su ve Atiksu Aritimi Uygulamalari (Sektör Dersi) 3 0 4 3
Çevre Sağliği Yönetimi 0 0 1 2 2 1 2 2 1 0 5
Çevre Yönetim Sistemleri 0 0 0 3 0 4 4 4 0 0 5
Deniz Kirliliği ve Kontrolü 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Doğal Aritim Prosesleri 2 2 1 2 0 0 4 0 2 3 3
Endüstriyel Atiksu Kontrolü 0 0 0 5 4 4 0 0 3 0 0
Endüstriyel Kaynakli Hava Kirliliği ve Kontrolü 2 4 0 0 0 4 0 0 4 4 3
Enstrümental Analiz Yöntemleri ve Laboratuvar Yönetimi 0 0 1 1 2 3 2 3 0 2 5
Evsel ve Endüstriyel Atik Yönetimi (Sektör)
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Gürültü Kirliliği ve Kontrolü 0 0 4 4 3 3 0 4 0 0 4
Hava Kirliliği Ölçme Teknikleri 0 4 0 0 1 0 5 3 4 2 4
Havuz Suyu Yönetimi
Hidroloji 0 4 0 4 0 5 4 1 4 3 0
Içme Suyunda Dezenfeksiyon Yan Ürünleri ve Kontrolü 0 0 5 0 5 0 3 3 0 0 0
Iklim Bilgisi ve Çevre 0 2 0 0 4 0 0 3 3 5 4
Ileri Aritma Sistemleri 0 0 4 0 5 4 0 0 0 4 0
Kati Atik Düzenli Depolama Alani Tasarimi 5 0 2 4 0 4 2 0 0 0 0
Malzeme 5 1 3 2 2 2 4 2 4 3 2
Mf-Teknik Seçmeli
Mf-Teknik Seçmeli
Mühendislik Deneyimi Eğitimi
Mühendislik Deneyimi Eğitimi
Mühendislik Deneyimi Uygulamasi
Mühendislik Deneyimi Uygulamasi
Şehircilik ve Çevre Planlama 3 4 0 5 0 0 0 2 1 5 3
Su Güvenliği ve Biyoterör 5 0 3 0 3 5 5 5 5 5
Su ve Atiksularda Geri Kazanim ve Tekrar Kullanim Teknikleri 4 0 5 0 3 3 4 0 3 0 4
Taşit Emisyonlari 4 0 0 0 0 4 0 0 5 3 4
Tehlikeli ve Zararli Atiklar 0 4 0 4 0 4 0 3 0 0 0
Toprak Kirliliği ve Kontrolü 0 0 0 5 0 0 0 4 4 5 0
Toz Tutucular ve Uygulamasi 0 0 0 0 5 5 4 0 0 4 0
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli
Uzaktan Algilama ve Çevre Bilgi Sistemleri 1 0 5 4 3 0 0 3 0 0 4
Yakit Pilleri 1 0 5 2 0 0 1 0 3 0 0
Yenilenebilir Enerji Kaynaklari ve Çevre 0 0 1 1 2 2 1 1 1 0 1
Yeralti Su Kirliliği ve Kontrolü 0 0 0 3 0 1 4 4 0 0 3

Compulsory Courses

Course 3 10 4 2 1 6 5 7 9 8 11
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi N N N N N N N H N N N
Atiksularin Aritilmasi N N M H H N M N N N N
Atiksularin Toplanmasi ve Uzaklaştirilmasi H N N H H N N N N N H
Bilgisayar Programlama N N H H M H N N N N N
Bitirme Çalişmasi H H M H H N H N H H H H M M N H H H N H N N
Biyolojik Prosesler H N N H H N N N N H N
Çevre Jeolojisi N H M N H N N M N H M
Çevre Kimyasi ve Laboratuvari I M N M N H N H N N N H
Çevre Kimyasi ve Laboratuvari II N N H H N N N N N H N
Çevre Mikrobiyolojisi N N N N H N H N H N N
Çevre Mühendisliği Tasarimi H M M H H H M M N N M
Çevre Mühendisliğine Giriş N H N M H M N N H N N
Diferansiyel Denklemler N N N H H N N N N N N
Ekoloji N N N N H N N N H H H
Fizik I N N N M N H N H N N N
Fizik II N N N M N H N H N N N
Hava Kirliliği ve Kontrolü M N N H H N H N M N N
Hidrolik H N N H H N N N N N N
Ingilizce N N N N N N N M N N N
Kati Atiklar ve Kontrolü N N N H H N H H N N H
Kimya N N N M H N H N N N N
Kimyasal Prosesler H N M H H N N N N N N
Lineer Cebir H N H H H N M N N N N
Matematik I N N N M H N N N N N N
Matematik II N N N M H N N N N N N
Mühendislik Ekonomisi H H N H N N H N N N N
Olasilik ve Istatistik N N H N H N H N N N N
Staj I H H H H H H H M H H M
Staj II H H H H H H H H H H H
Statik-Mukavemet H N N H H N N N N N N
Su Kalitesi Kontrolü M N H M N N N N N N N
Su Temini H H N H M N N N N N N
Sularin Aritilmasi H H H H N
Teknik Resim M N H M N N N N N N N
Temel Işlemler H N H N N M H N N N N
Termodinamik M N N N N H H N N N N
Türk Dili N N N N H N N N N N N

Optional Courses

Course 2 3 4 7 1 9 6 10 8 5 11
Anaerobik Aritma Uygulamalari N N H N N N H N N N N
Araştirma Yöntem ve Teknikleri
Aritma Çamur Kontrolü N H N N H N H N N N N
Aritma Tesisleri Işletmesi M N M H N H H N N N H
Atiklarin Değerlendirilmesi N N H N N H N H M N H
Atiksu Mühendisliği N H N N N N N H N H N
Çevre Biyoteknolojisi L M M H H L M N N H N
Çevre Etki Değerlendirmesi N N N H H H N H N N N
Çevre Hukuku N N L M N N N H N H H
Çevre Modellemesi H N H N H N N H N N N
Çevre Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamalari H M H M H
Çevre Mühendisliğinde Matlab Uygulamalari N H N N H N H N N N N
Çevre Mühendisliğinde Paradigma Değişimi- Dünya Mikrobiyomu H H H H H H
Çevre Mühendisliğinde Su ve Atiksu Aritimi Uygulamalari (Sektör Dersi) M N H M
Çevre Sağliği Yönetimi N N L M M L M M L N H
Çevre Yönetim Sistemleri N N N M N H H H N N H
Deniz Kirliliği ve Kontrolü H M N N M N N N N N N
Doğal Aritim Prosesleri M M L M N N H N M M M
Endüstriyel Atiksu Kontrolü N N N H H H N N M N N
Endüstriyel Kaynakli Hava Kirliliği ve Kontrolü M H N N N H N N H H M
Enstrümental Analiz Yöntemleri ve Laboratuvar Yönetimi N N L L M M M M N M H
Evsel ve Endüstriyel Atik Yönetimi (Sektör)
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Gürültü Kirliliği ve Kontrolü N N H H M M N H N N H
Hava Kirliliği Ölçme Teknikleri N H N N L N H M H M H
Havuz Suyu Yönetimi
Hidroloji N H N H N H H L H M N
Içme Suyunda Dezenfeksiyon Yan Ürünleri ve Kontrolü N N H N H N M M N N N
Iklim Bilgisi ve Çevre N M N N H N N M M H H
Ileri Aritma Sistemleri N N H N H H N N N H N
Kati Atik Düzenli Depolama Alani Tasarimi H N M H N H M N N N N
Malzeme H L M M M M H M H M M
Mf-Teknik Seçmeli
Mf-Teknik Seçmeli
Mühendislik Deneyimi Eğitimi
Mühendislik Deneyimi Eğitimi
Mühendislik Deneyimi Uygulamasi
Mühendislik Deneyimi Uygulamasi
Şehircilik ve Çevre Planlama M H N H N N N M L H M
Su Güvenliği ve Biyoterör H N M N M H H H H H
Su ve Atiksularda Geri Kazanim ve Tekrar Kullanim Teknikleri H N H N M M H N M N H
Taşit Emisyonlari H N N N N H N N H M H
Tehlikeli ve Zararli Atiklar N H N H N H N M N N N
Toprak Kirliliği ve Kontrolü N N N H N N N H H H N
Toz Tutucular ve Uygulamasi N N N N H H H N N H N
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli
Uzaktan Algilama ve Çevre Bilgi Sistemleri L N H H M N N M N N H
Yakit Pilleri L N H M N N L N M N N
Yenilenebilir Enerji Kaynaklari ve Çevre N N L L M M L L L N L
Yeralti Su Kirliliği ve Kontrolü N N N M N L H H N N M

Compulsory Courses

Course 3 10 4 2 1 6 5 7 9 8 11
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi +
Atiksularin Aritilmasi + + + +
Atiksularin Toplanmasi ve Uzaklaştirilmasi + + + +
Bilgisayar Programlama + + + +
Bitirme Çalişmasi + + + + + + + + + + + + + + + +
Biyolojik Prosesler + + + +
Çevre Jeolojisi + + + + + +
Çevre Kimyasi ve Laboratuvari I + + + + +
Çevre Kimyasi ve Laboratuvari II + + +
Çevre Mikrobiyolojisi + + +
Çevre Mühendisliği Tasarimi + + + + + + + + +
Çevre Mühendisliğine Giriş + + + + +
Diferansiyel Denklemler + +
Ekoloji + + + +
Fizik I + + +
Fizik II + + +
Hava Kirliliği ve Kontrolü + + + + +
Hidrolik + + +
Ingilizce +
Kati Atiklar ve Kontrolü + + + + +
Kimya + + +
Kimyasal Prosesler + + + +
Lineer Cebir + + + + +
Matematik I + +
Matematik II + +
Mühendislik Ekonomisi + + + +
Olasilik ve Istatistik + + +
Staj I + + + + + + + + + + +
Staj II + + + + + + + + + + +
Statik-Mukavemet + + +
Su Kalitesi Kontrolü + + +
Su Temini + + + +
Sularin Aritilmasi + + + +
Teknik Resim + + +
Temel Işlemler + + + +
Termodinamik + + +
Türk Dili +

Optional Courses

Course 2 3 4 7 1 9 6 10 8 5 11
Anaerobik Aritma Uygulamalari + +
Araştirma Yöntem ve Teknikleri
Aritma Çamur Kontrolü + + +
Aritma Tesisleri Işletmesi + + + + + +
Atiklarin Değerlendirilmesi + + + + +
Atiksu Mühendisliği + + +
Çevre Biyoteknolojisi + + + + + + + +
Çevre Etki Değerlendirmesi + + + +
Çevre Hukuku + + + + +
Çevre Modellemesi + + + +
Çevre Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamalari + + + + +
Çevre Mühendisliğinde Matlab Uygulamalari + + +
Çevre Mühendisliğinde Paradigma Değişimi- Dünya Mikrobiyomu + + + + + +
Çevre Mühendisliğinde Su ve Atiksu Aritimi Uygulamalari (Sektör Dersi) + + +
Çevre Sağliği Yönetimi + + + + + + + +
Çevre Yönetim Sistemleri + + + + +
Deniz Kirliliği ve Kontrolü + + +
Doğal Aritim Prosesleri + + + + + + + +
Endüstriyel Atiksu Kontrolü + + + +
Endüstriyel Kaynakli Hava Kirliliği ve Kontrolü + + + + + +
Enstrümental Analiz Yöntemleri ve Laboratuvar Yönetimi + + + + + + + +
Evsel ve Endüstriyel Atik Yönetimi (Sektör)
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Gürültü Kirliliği ve Kontrolü + + + + + +
Hava Kirliliği Ölçme Teknikleri + + + + + + +
Havuz Suyu Yönetimi
Hidroloji + + + + + + +
Içme Suyunda Dezenfeksiyon Yan Ürünleri ve Kontrolü + + + +
Iklim Bilgisi ve Çevre + + + + + +
Ileri Aritma Sistemleri + + + +
Kati Atik Düzenli Depolama Alani Tasarimi + + + + +
Malzeme + + + + + + + + + + +
Mf-Teknik Seçmeli
Mf-Teknik Seçmeli
Mühendislik Deneyimi Eğitimi
Mühendislik Deneyimi Eğitimi
Mühendislik Deneyimi Uygulamasi
Mühendislik Deneyimi Uygulamasi
Şehircilik ve Çevre Planlama + + + + + + +
Su Güvenliği ve Biyoterör + + + + + + + +
Su ve Atiksularda Geri Kazanim ve Tekrar Kullanim Teknikleri + + + + + + +
Taşit Emisyonlari + + + + +
Tehlikeli ve Zararli Atiklar + + + +
Toprak Kirliliği ve Kontrolü + + + +
Toz Tutucular ve Uygulamasi + + + +
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli
Uzaktan Algilama ve Çevre Bilgi Sistemleri + + + + + +
Yakit Pilleri + + + + +
Yenilenebilir Enerji Kaynaklari ve Çevre + + + + + + + +
Yeralti Su Kirliliği ve Kontrolü + + + + +