Compulsory Courses

Course 5 11 7 3 2 1 12 6 4 8 9 10
Jeofizikte Güncel Konular 4 5 3 2 3 4 2 3 1 2 3 2
Seminer (Yl)
Tez Çalişmasi

Optional Courses

Course 5 5 5 5 11 7 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 6 6 7 7 7 12 4 4 6 6 12 12 12 4 4 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11
Deprem Dalga Şekli Modellemesi 2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3
Deprem Kayitlarinin Yorumlanmasi 4 2 4 0 0 4 4 4 0 0 0 0
Doğal Afetler ve Zarar Azaltma Yaklaşimlari 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 5 2 2 2 4 4 5
Doğrultu Atimli Faylarin Sismotektoniği 0 4 0 0 3 2 0 0 0 0 2 3
Endüstriyel Hammaddeler 0 0 4 0 4 0 3 4 0 3 0 4
Gravitede Modelleme 4 4 4 4 3 0 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0
Hava Araçlari ve Uydu Ile Havadan Jeofizik Araştirmalar 4 3 1 2 2 3 1 3 1 1 2 3
Hava Araçlari ve Uydular Ile Jeofizik Araştirmalar (Sektör Dersi)
Ileri Arkeojeofizik 0 0 0 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 3 4 4 3 4 4 0 0 0 0 2 4 4 3 0 4 3 2 2 0 0 4 4 0 0 2 2 2 3 0 0 3 0 0 0
Ileri Gravite Yorumlama 4 3 0 5 3 4 4 4 4 0 0 0 0 5 5 5 3 5 0 0 0 2 4 4 4 0 3 3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 5 5 0 0
Ileri Manyetik Yorumlama 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ileri Stratigrafi 0 0 5 0 4 0 5 0 0 4 0 3
Ileri Yapisal Jeoloji 0 0 4 4 5 5 0 0 0 0 0 5
Jeofizik ve Levha Tektoniği 3 3 2 4 3 5 3 3 3 2 2 0 2 4 4 3 3 3 3 5 3 5 3 0 2 2 4 3 3 3 4 4 0 3 3 0 3 3 4 0 4 4 3 0 3 3 3 3
Jeofizikte Bilgi Sistemleri 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 0 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 0 3 4 4 4 3 4 4 4 4 0 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 3 5 5
Jeofizikte Elektromanyetik Yöntemler 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Jeofizikte Ileri Bilgisayar Uygulamalari 1 3 0 5 4 2 1 1 1 0 0 0 0 5 5 5 4 4 4 2 2 2 3 0 0 0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3
Jeofizikte Özel Dönüşümler 5 5 5 4 4 4 0 0 0 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 5 0 0 0 0 5 4 2 2 2 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 2
Kuyu Loglarinda Özel Konular 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Maden Jeofiziği 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Mikrobölgelendirme Yöntemleri 0 2 0 4 4 4 3 0 0 0 3 0 0 3 4 4 3 4 4 4 3 4 0 0 3 0 2 0 4 0 2 2 0 3 0 3 4 4 0 0 3 0 3 2 2 0 0 0
Mühendislik Jeofiziği 0 0 0 4 4 4 3 0 0 2 0 0 0 3 4 4 3 4 4 3 4 4 0 0 3 0 2 0 4 3 2 2 0 3 0 4 4 4 2 2 2 2 3 0 0 0 3 0
Mühendislik Jeolojisinde Planlama ve Projelendirme 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 4 2 4 5 5 4 4 4
Mühendislik Yapilari ve Yer Bilimleri 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 1 4 1 1 4 5 5 4 4 4
Paleomanyetizma 0 0 0 4 4 4 0 0 2 0 0 0 0 3 4 4 4 3 4 4 4 3 0 0 0 0 2 0 4 3 2 2 0 0 0 4 4 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0
Proje Yazma Teknikleri I
Proje Yazma Teknikleri II
Sismik Kaynak ve Spektrum Özellikleri 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 2 4
Sismik Göç Yöntemleri 3 2 3 3 5 2 5 5 4 4 2 4 2 2 0 2 4 4 1 4 2 4 4 4 5 2 5 5 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 2 2 3 3 3 4 1 4 4
Sismik Modelleme 4 2 3 1 0 5 2 4 1 4 2 5 4 2 2 3 1 2 0 1 4 3 1
Sismik Verilerin Yorumlanmasi 2 4 4 3 0 3 3 5 5 0 5 2 4 4 4 1 4 2 4 2 2 2 0 4 4 5 5 5 2 4 4 4 0 3 3 3 1 2 2 4 4 0 2 4 1 3 3 3
Sismik Yansima Yöntemi 4 3 4 5 4 5 4 4 3 0 4 4 2 3 5 5 4 3 4 3 5 5 5 2 2 0 4 4 4 3 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 4 0 0 3 3 3 5 5
Sismolojide Seçilmiş Konular 4 2 4 0 4 0 4 4 0 0 0 0
Teorik ve Uygulamali Sismoloji 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 2 4
Yerin Yapisi ve Jeodinamik 3 4 0 0 2 3 0 0 0 0 3 3

Compulsory Courses

Course 5 11 7 3 2 1 12 6 4 8 9 10
Jeofizikte Güncel Konular H H M M M H M M L M M M
Seminer (Yl)
Tez Çalişmasi

Optional Courses

Course 5 5 5 5 11 7 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 6 6 7 7 7 12 4 4 6 6 12 12 12 4 4 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11
Deprem Dalga Şekli Modellemesi M H N N N M N N N N M M
Deprem Kayitlarinin Yorumlanmasi H M H N N H H H N N N N
Doğal Afetler ve Zarar Azaltma Yaklaşimlari H H H H H H H H H H H H H H H H H H M M H H H H H H H M H H H H H M H M M H H H H H M M M H H H
Doğrultu Atimli Faylarin Sismotektoniği N H N N M M N N N N M M
Endüstriyel Hammaddeler N N H N H N M H N M N H
Gravitede Modelleme H H H H M N H H H H H H H H M M M M N N N N H H H H N N M M M M N N N N N N N N N N N N M M M N
Hava Araçlari ve Uydu Ile Havadan Jeofizik Araştirmalar H M L M M M L M L L M M
Hava Araçlari ve Uydular Ile Jeofizik Araştirmalar (Sektör Dersi)
Ileri Arkeojeofizik N N N H H H M N N N N N N M H H M H H N N N N M H H M N H M M M N N H H N N M M M M N N M N N N
Ileri Gravite Yorumlama H M N H M H H H H N N N N H H H M H N N N M H H H N M M N M M M N N N N N N N N M M M H H H N N
Ileri Manyetik Yorumlama M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
Ileri Stratigrafi N N H N H N H N N H N M
Ileri Yapisal Jeoloji N N H H H H N N N N N H
Jeofizik ve Levha Tektoniği M M M H M H M M M M M N M H H M M M M H M H M N M M H M M M H H N M M N M M H N H H M N M M M M
Jeofizikte Bilgi Sistemleri H H H H H H M H H H H N M M H H M H H M H H H M N M H H H M H H H H N H N H H N H H N H H M H H
Jeofizikte Elektromanyetik Yöntemler M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
Jeofizikte Ileri Bilgisayar Uygulamalari L M N H H M L L L N N N N H H H H H H M M M M N N N M N N M M M N N N N N N N N N N M M M M M M
Jeofizikte Özel Dönüşümler H H H H H H N N N H H H H H H M M M M H N N N N H H M M M N M M M N N N N N N M N N N N N N H M
Kuyu Loglarinda Özel Konular M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
Maden Jeofiziği M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
Mikrobölgelendirme Yöntemleri N M N H H H M N N N M N N M H H M H H H M H N N M N M N H N M M N M N M H H N N M N M M M N N N
Mühendislik Jeofiziği N N N H H H M N N M N N N M H H M H H M H H N N M N M N H M M M N M N H H H M M M M M N N N M N
Mühendislik Jeolojisinde Planlama ve Projelendirme H H H H H H H H H H H H M H H H H H H H H H H H M M H M M H H H M M H M H M M M H M H H H H H H
Mühendislik Yapilari ve Yer Bilimleri H H H H M H H H H H H H H H H H M M H H H H H H H H M M M H M M M M H M H M L H L L H H H H H H
Paleomanyetizma N N N H H H N N M N N N N M H H H M H H H M N N N N M N H M M M N N N H H N M M M N N N N M N N
Proje Yazma Teknikleri I
Proje Yazma Teknikleri II
Sismik Kaynak ve Spektrum Özellikleri H H N H H N N N N N M H
Sismik Göç Yöntemleri M M M M H M H H H H M H M M N M H H L H M H H H H M H H M M M M M M M M H H H M M M M M H L H H
Sismik Modelleme H M M L N H M H L H M H H M M M L M N L H M L
Sismik Verilerin Yorumlanmasi M H H M N M M H H N H M H H H L H M H M M M N H H H H H M H H H N M M M L M M H H N M H L M M M
Sismik Yansima Yöntemi H M H H H H H H M N H H M M H H H M H M H H H M M N H H H M H H N H H H N H H H H N N M M M H H
Sismolojide Seçilmiş Konular H M H N H N H H N N N N
Teorik ve Uygulamali Sismoloji H H N H H N N N N N M H
Yerin Yapisi ve Jeodinamik M H N N M M N N N N M M

Compulsory Courses

Course 5 11 7 3 2 1 12 6 4 8 9 10
Jeofizikte Güncel Konular + + + + + + + + + + + +
Seminer (Yl)
Tez Çalişmasi

Optional Courses

Course 5 5 5 5 11 7 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 6 6 7 7 7 12 4 4 6 6 12 12 12 4 4 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11
Deprem Dalga Şekli Modellemesi + + + + +
Deprem Kayitlarinin Yorumlanmasi + + + + + +
Doğal Afetler ve Zarar Azaltma Yaklaşimlari + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Doğrultu Atimli Faylarin Sismotektoniği + + + + +
Endüstriyel Hammaddeler + + + + + +
Gravitede Modelleme + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Hava Araçlari ve Uydu Ile Havadan Jeofizik Araştirmalar + + + + + + + + + + + +
Hava Araçlari ve Uydular Ile Jeofizik Araştirmalar (Sektör Dersi)
Ileri Arkeojeofizik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ileri Gravite Yorumlama + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ileri Manyetik Yorumlama + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ileri Stratigrafi + + + + +
Ileri Yapisal Jeoloji + + + + +
Jeofizik ve Levha Tektoniği + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Jeofizikte Bilgi Sistemleri + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Jeofizikte Elektromanyetik Yöntemler + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Jeofizikte Ileri Bilgisayar Uygulamalari + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Jeofizikte Özel Dönüşümler + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Kuyu Loglarinda Özel Konular + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Maden Jeofiziği + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Mikrobölgelendirme Yöntemleri + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Mühendislik Jeofiziği + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Mühendislik Jeolojisinde Planlama ve Projelendirme + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Mühendislik Yapilari ve Yer Bilimleri + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Paleomanyetizma + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Proje Yazma Teknikleri I
Proje Yazma Teknikleri II
Sismik Kaynak ve Spektrum Özellikleri + + + + + +
Sismik Göç Yöntemleri + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Sismik Modelleme + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Sismik Verilerin Yorumlanmasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Sismik Yansima Yöntemi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Sismolojide Seçilmiş Konular + + + + + +
Teorik ve Uygulamali Sismoloji + + + + + +
Yerin Yapisi ve Jeodinamik + + + + + +