Assessment and Evaluation

Jeofizik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler madencilik, petrol arama, doğalgaz arama, imar, ve akademik çalışma Alanlarında kamu veya özel sektörde istihdam edilebilirler.
Ayrıca Tezli Yüksek Lisans programı mezunları Jeofizik Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine de başvuruda bulunabilir.