Degree to be Received

Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı Yükseköğretimde Mühendislik alanında Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 7. Düzey derece sistemidir. 

SAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde 120 AKTS kredilik programı  Başarı ile tamamlayan tezli yüksek lisans program öğrencileri Jeofizik Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanır.